14 มิ.ย. 2555

อัจฉริยภาพ 8 ด้าน คุณคือด้านไหน?

อัจฉริยภาพ 8 ด้านและวิธีฝึกฝน

คุณมีอัจฉริยภาพด้านไหน?
อัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 8 ด้าน และมนุษย์ทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวเองแต่อัจฉริยภาพของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไป และอัจฉริยภาพนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่องๆได้ก็จะกลายเป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง จะเลือกทำอัจฉริยภาพ ในด้านนั้นออกมาได้ดีกว่าคนอื่นก็เป็นได้ เรามาดูกันดีกว่าอัจฉริยภาพ 8 ด้านนั้นเราตรงกับด้านไหนบ้าง และสามารถฝึกฝนเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง

ด้านที่ 1 อัจฉริยภาพ ด้านภาษา และการสื่อสา
อัจฉริยภาพด้านภาษานี้จำเป็นมากสำหรับแทบทุกอาชีพ บุคคลที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้ จะมีลักษณะ...
- เป็นนายของภาษา คือสามารถใช้ภาษาได้อย่างที่ใจต้องการ...
- มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลผ่านภาษาสูงมาก
- เป็นคนช่างสังเกต
วิธีฝึกฝน
ฟังอย่างลึกซึ้ง ฝึกหน้าที่เป็น Moderator ฟังและออกเสียงตามภาษาอื่นๆ เลือกฟังเพลงหลายๆ ภาษา หาความหมายของศัพท์ใหม่ อ่านสารบัญหนังสือขายดี สรุปการประชุมเป็นคำคล้องจอง หัดทำ Mind Map เล่าเรื่องขำขัน ชวนคุย

ด้านที่ 2 อัจฉริยภาพ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
คนที่มีอัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว คือคนที่...
- สมองทำงานเร็วและทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อร่างกายของเขามีการเคลื่อนไหว...เมื่อเขาได้เล่น...ได้เต้น...ได้ออกกำลังกาย

วิธีฝึกฝน
หายใจให้ถูกต้องจัดกระดูกสันหลังให้ตรงทานอาหารให้ครบส่วนและเลือกทานอาหารสุขภาพ ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ใช้ร่างกายสลับซีกออกกำลังกาย ฝึกทำท่าบริหารสมอง (Brain Gym)

ด้านที่ 3 อัจฉริยภาพ ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ
คนที่มีอัจฉริยภาพ ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ...
- มองอะไรก็มักเห็นเป็นภาพชัดเจนอยู่ในจินตนาการ
- เมื่อคนกลุ่มนี้หลับตาลง จะมองเห็นภาพหนังสือที่อ่านลอยอยู่ตรงหน้าได้

วิธีฝึกฝน
พกปากกาสี หรือปากกาเน้นข้อความ หัดทำ Mind Map เข้า search engine หารูปต่างๆ วาดแผนที่ ฝึกวาดวงกลม ฝึกจัดดอกไม้ จัดกระเป๋า จัดบ้าน หรือจัดโต๊ะทำงานให้มีระเบียบ รื้อ สำรวจ ประกอบอุปกรณ์ที่เสียแล้ว ใช้กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ฝึกเขียนอักษรกลับหัว

ด้านที่ 4 อัจฉริยภาพ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
วันๆ หนึ่งเราต้องใช้ทักษะด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เยอะมากๆ โดยไม่รู้ตัว...
คนที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้ จะมีลักษณะ...
- เป็นคนช่างสงสัย
- ชอบสืบค้นข้อมูล
- ชอบสืบสวนสอบสวน

วิธีฝึกฝน
บวกค่าอาหาร หัดทำ Mind Map บวกเลขทะเบียนรถ อ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ติดตามข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกเล่นเกมที่ต้องวางแผน เรียนรู้การวางแผนและจัดระบบ ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน จัดหมวดหมู่สิ่งของ สังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา

ด้านที่ 5 อัจฉริยภาพ ด้านการเข้าใจตัวเอง
คนมีอัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองมัก...
- ชอบรับพลังงานจากการอยู่นิ่งๆ กับตัวเอง ได้มองความคิดตัวเอง
- มีความสุขกับการคิดไป คิดมา ถาม-ตอบเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง...
- สามารถที่จะอยู่ตามลำพังอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นและปัจจัยภายนอก

วิธีฝึกฝน
-ตั้งเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ปลายทางในสิ่งที่จะทำให้ชัดเจนเพื่อให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ทบทวนชีวิตในวันนี้ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตัวเอง ตั้งเป้าหมาย ผ่อนคลาย เขียนชีวประวัติตนเอง ลองทำแบบทดสอบต่างๆ ยิ้มให้ตนเองก่อนออกจากบ้าน ให้รางวัลกับตัวเอง

ด้านที่ 6 อัจฉริยภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น
ถ้าอยากประสบความสำเร็จทั้งการงานและชีวิตความสัมพันธ์ส่วนตัวในสังคมที่มีมนุษย์อยู่ร่วมกันเกิน 2 คนขึ้นไปแล้วละก็ ความสัมพันธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์และ การเข้าใจผู้อื่นมีความจำเป็นมาก
ลักษณะเด่นของอัจฉริยภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์คือ...
- มีความเป็น "นักฟัง" หรือความเป็นผู้ฟังสูงมาก...
- เข้าใจผู้อื่น

วิธีฝึกฝน
ยิ้ม อ่านความหมายจากใบหน้า ฟังอย่างลึกซึ้ง ชวนคุยในเรื่องเขา บอกเล่าในเรื่องเรา หรือพูดคุยในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสนใจ คิดแบบ Win-Win Situation นั่งดูผู้คน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมกลุ่มในโอกาสต่างๆ

ด้านที่ 7 อัจฉริยภาพ ด้านการเข้าใจธรรมชาติ
อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติได้ถูกส่งผ่านบรรพบุรุษมาใน DNA มนุษย์ทุกคน ถึงแม้เราจะไม่รู้ตัวก็ตาม และเป็นปัญญาด้านที่พัฒนาได้ง่าย และเป็น "ธรรมชาติ" ได้มากที่สุด

วิธีฝึกฝน
จิบชา ออกไปอยู่นอกห้องปรับอากาศ ไปตลาดต้นไม้ ทำศิลปะภาพพิมพ์ หัดทำอาหาร กอดต้นไม้ในสวน ทำสมุดทับใบไม้ดอกไม้ ปลูกต้นไม้ในที่ทำงาน ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไปดูดาวท้องฟ้าจำลอง ถอดรองเท้าเดินบนพื้นดิน ทราย หรือหญ้า

ด้านที่ 8 อัจฉริยภาพ ด้านดนตรีและจังหวะ
อัจฉริยภาพด้านดนตรีและจังหวะช่วยให้เราจำได้แม่น และมองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด...ดนตรีและจังหวะช่วยจัดระบบคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย และเหมาะกับการเรียนรู้และการพักผ่อน

วิธีฝึกฝน
ฟังเสียงในสวน ร้องเพลงในห้องน้ำ ร้องคาราโอเกะ เปลี่ยนเนื้อเพลงเล่นสนุกๆ เพิ่มสไตล์ หลายแนวเพลง เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ คลอระหว่างอ่านหนังสือหรือประชุม ฝึกอ่านออกเสียงเป็นจังหวะจะโคน


ที่มา : oknation, หนังสือเคล็ดฉลาด ฟิตสมองอย่างง่ายๆ, samysamyface.wordpress.com, ปราชญ์พเนจร, กรมสุขภาพจิต

ไม่มีความคิดเห็น: