22 ม.ค. 2552

รูปภาพ 10 ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก


10 ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปลา มาเซียร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Tor putitora , ปลา กะพงแม่น้ำไนล์ หรือ Nile Perch ชื่อวิทยาศาสตร์ Lates niloticus , พิไรบ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachyplatystoma filamentosum , ปลา อราไพมา หรือ ปลาช่อนอเมซอน หรือที่คนพื้นเมืองเรียกว่า Pirarucu ชื่อวิทยาศาสตร์ Arapaima gigas , ปลา กระโห้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Catiocarpio siamensis , ปลา เทพา ชื่อวิทยาศาสตร์ Pangasius sanitwongsei , ปลา เวลส์ แคทฟิช Wels Catfish ชื่อวิทยาศาสตร์ Silurus glanis , ปลา ฉลามปากเป็นจีน Chinese paddlefish ชื่อวิทยาศาสตร์ Psephurus gladius , ปลา กระเบนราหู ชื่อวิทยาศาสตร์ Himantura chaophraya , ปลา อริเกเตอร์การ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Atractosteus spatulaไม่มีความคิดเห็น: