19 ก.ค. 2551

แนะนำทำบุญ 9 วัด เพื่อเป็นสิริมงคล

*๑. วัดพระแก้ว เพื่อสักการะบูชาพระแก้วมรกต*
เพื่อ จุดธูปเทียนบูชา ว่านะโม ตั้งจิดอธิษฐานขอพรจาก ให้เข้าไปในพระอุโบสถ เพื่อกราบ ให้ท่านร่ำรวย มีแก้วแหวานเงินทอง ๓ จบ จากนั้นท่อง "วาละ ท่านให้ร่ำรวยมีแก้วแหวน นมัสการพระแก้วมรกตและขอพรจากมากมาย เป็นทุนรอนในการดำเนินกิจ ลุกัง สังวาตังวา" ๓ จบ เงินทองมากมายเพื่อไว้ พระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้อง การเพื่อความมั่นคงมั่งคั่ง แล้วอธิษฐานขอพร ทำทุนและเลี้ยงตน หน้าของท่าน เสร็จแล้วออกมาพรม น้ำมนต์ที่ตั้งอยู่ระเบียงหน้าพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล

*๒. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง*
เพื่อจะได้มีหลักมั่นคงมีหลักชัยในการ จุดธูปอย่างเดียวไม่ต้องจุดเทียน ขณะบูชาให้อธิษฐานให้ตนเอง หลังจากสักการะพระหลักเมืองแล้ว ดำเนินชีวิต ตลอดจนมีหลักการที่ดีใน จากนั้นเอาผ้าแพร ๓ ผืนไปผูก มีหลักฐานมั่นคง มีหลักชัยใน ควรไปสักการะเทพารักษ์สำคัญสำหรับ การทำมาหาเลี้ยงชีพ มีหลักยึดเหนี่ยว ที่เสาหลักเมืองจำลองและปิดทอง การดำเนินชีวิตมีหลักยึดเหนี่ยว พระนคร ทั้ง ๕ องค์ และบูชาพระประจำ เพื่อจักได้ไม่ซวดเซ ในการประกอบสัมมาชีพ วันเกิด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)

*๓. วัดโพธิ์*
เพื่อให้ร่มเย็น ขอความเป็นร่มโพธิ์ บูชาพระพุทธเทวปฏิมากร น้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธจริยาแห่ง พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธ ร่มไทร ซึ่งเป็นพระประธานประจำ พระพุทธองค์ ซึ่งทรงพระคุณอย่าง ปางสมาธิเป็นพระประจำวันเกิดของผู้ พระอุโบสถ ยอดเยี่ยม ๓ ประการ คือ พระปัญญา ที่เกิดวันพฤหัสบดี คุณ ๑ พระบริสุทธิคุณ ๑ พระมหา ผู้บูชาพระปางนี้แสดงถึงความมั่นคง กรุณาธิคุณ ๑ แล้วสร้างกระแสแห่ง แห่งจิตใจ มีสติสัมปชัญญะทุกคน ตนให้มั่นคงเพื่อความสุขสวัสดิ์แห่งชีวิต

*๔. ศาลเจ้าพ่อเสือ*
สร้างสมบุญกุศลให้ตนเองและ เตรียมซื้อส้ม ๓-๔ ใบหรือ ๑ กิโล อธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้น - เติมน้ำมันตะเกียงซ้ายขวาเพื่อเพิ่มบุญ ครอบครัวเพื่อให้บังเกิดโชคลาภและเครื่องเซ่นไหว้ (หมูสามชั้น, มีเงินมีทอง พร้อมขอให้เจ้าพ่อเสือปกป้อง กุศล ชีวิตจะได้สว่างไสว ไม่มืดแปดด้าน และมีความสุข ข้าวสุก,ไข่ไก่) พร้อมเทียนแดง ๒ คุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย -เช่าฮู้มาติดไว้ที่บ้าน,สำนักงาน หรือติด เล่ม ธูป ๓๐ ดอก (๑ ห่อ) และ ตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่รอดปลอด กระดาษเงิน กระดาษทอง ภัยตลอดปี (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) -พิธีกรรมต่าง ๆ สะเดาะเคราะห์, บริจาค ทรัพย์, ซื้อข้าวสาร ฯลฯ สิริมงคลสถาน จุดประสงค์ ข้อแนะนำในการไหว้พระ การตั้งจิดอธิษฐานและการขอพร รายละเอียดปลีกย่อย

*๕. วัดสุทัศน์ฯ * เพื่อขอให้มีสติปัญญาดีมีทรรศนะ ของที่ต้องเตรียมมี พวงมาลัย เดินเข้าไปในพระวิหารกราบองค์จริง รัชกาลที่ ๒ ทรงสลักบานประตูพระวิหาร ที่ถูกต้องดีงาม เมื่อจะคิดอ่านกระทำ ๒ พวง ธูปเทียน ๑ ชุด และทองคำและขอพรจากท่านให้ช่วยชี้แนะทรรศนะ พระศรีศากยมุนีซึ่งถือเป็นศิลปกรรมการ การใด ๆ ก็สามารถคิดได้ ขอให้มี เปลวปิดทองพระ (หลวงพ่อพระ ที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตและการ แกะสลักไม้ชิ้นเอกของโลก ความสำคัญ วิชั่นที่ดี ศรีศากยมุนีองค์จำลองหน้า ดำเนินงาน ของพระศรีศากยมุนีอีกประการก็คือเป็น พระวิหารหลวง) พระพุทธรูปประจำ ร. ๘ ขณะเดียวกัน วัดสุทัศน์ฯ ก็เป็นวัดประจำพระองค์ด้วย

*๖. วัดบวรนิเวศวิหาร*
เพื่อขอให้ชีวิตปราศจากภัยอันตราย ไหว้พระด้านนอกพระอุโบสถ * ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความสุข พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตั้งอยู่ติดด้านหน้า ทั้งปวง ถ้ามีเคราะห์กรรมใด ๆ ก็ขอ แล้วเข้ามากราบพระพุทธชินสีห์ กายสบายใจ เดินทางไปแห่งหนตำบล พระพุทธชินสีห์เพื่อความเป็นสิริมงคล ผ่อนหนักเป็นเบา ในพระอุโบสถ ใดให้มีความปลอดภัย

*๗. วัดชนะสงคราม*
ไหว้หลวงพ่อในพระอุโบสถเพื่อให้ กราบบูชาพระพุทธนรสีห์ ขอพรให้ชนะอุปสรรคทั้งปวง เข้าไปกราบพระพุทธนรสีห์องค์จริงที่อยู่ ท่านประสบความสำเร็จมี "ชัยชนะ" (หลวงพ่อปู่) องค์จำลองเป็นพระ ด้านในสุดของพระอุโบสถ พร้อมกับ อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ประธาน พร้อมกับพระพุทธรูป อธิษฐานขอพรจากท่านให้ชนะอุปสรรค ในชีวิตและการงาน ประจำวันเกิด ทั้งปวงเช่นกัน

*๘. วัดระฆังโฆสิตาราม * กราบสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ ท่องคาถาชินบัญชร ปักธูปที่กระถาง เข้าไปที่พระอุโบสถวัดระฆังเพื่อกราบ ซื้อหอยขม ๑ กิโล ปล่อยลงแม่น้ำ (โต พรหมรังสี) เพื่อขอพรโดยการ ปิดทองที่รูปปั้นสมเด็จโตและพรม นมัสการพระประธานขอพรท่านให้ เพื่อชีวิตจะหายจากความขมขื่น สวดคาถาชินบัญชร น้ำมนต์ เดินทางโดยสวัสดิภาพ โชคดีมีชัยตลอดปี ทั้งสิ้นทั้งปวง

*๙. ภูเขาทองวัดสระเกศ*
บูชาพระมหาเจดืย์ เป็นเคล็ดเพื่อ ถึงยอดภูเขาทองให้จุดธูปเทียน แผ่นกระดาษที่หุ้มทองให้เขียนชื่อ เดินขึ้นไปที่องค์พระเจดีย์ บนยอดภูเขาทองทำพิธี ให้ชีวิตมีดวงชะตาสูง ไม่ตกต่ำ บูชาพระจากนั้นเดินขึ้นไปปิดทอง นามสกุลใส่ในบาตรใหญ่ที่ทางวัด นมัสการพระบรมธาตุด้วยการพนมมือไหว้ แล้วเดิน หมายถึงความสำเร็จนั่นเองพระสถูปศิลาซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรม เตรียมไว้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ๓ รอบและต้องเวียนขวา เสร็จแล้วให้ไหว้พระเจดีย์ สารีริกธาตุ โดยพนมมือยกสูงให้นิ้วอยู่เหนือศีรษะ ปลายนิ้วมือ มุ่งตรงไปยังยอดพระเจดีย์ค้อมศีรษะลงเพื่อรับพลัง กุศลธรรมและวิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุได้ เต็มที่ และทำให้มีสมาธิในการสักการะ พร้อมกับตั้ง อธิษฐานจิตสูงขึ้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: