5 ก.ค. 2551

ความหมายของ..สามี...และ...ภรรย­า

*สามี *ความหมายของคำว่า ผัว (HUSBAND)

H Has มี
U Unceasingly ไม่มีหยุดหย่อน
S Shame ละอาย
B But แต่
A Annoyance ความน่ารำคาญใจ
N No ไม่
D Dispute โต้เถียง ทะเลาะ

รวมความก็คือ Hate Dispute But Seek Unceasingly Annoyance; No Shames
แปลเป็นไทยก็คือ
เกลียดการทะเละแต่ชอบหาเรื่องรำคาญใจมาให้ไม่หยุดหย่อนและไม่มีความละอายใจ
ส่วน
ความหมายของคำว่า เมีย (WIFE)

W = without = ปราศจาก
I = Information = แจ้งให้ทราบ
F = Fighting = ต่อสู้ (ทะเลาะ)
E = Every Day = ทุก ๆ วัน

รวมความก็คือ
Without Information Fighting Every day
แปลเป็นไทยก็คือ
หาเรื่อง ทะเลาะได้ ทุก ๆ วัน โดย ปราศจาก การ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: