18 พ.ค. 2554

อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ระยอง-จันทบุรี


ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมของทุกปี จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะเป็นช่วงที่ผลไม้หลากหลายชนิดทยอยจากสวนออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียน หรือราชินีแห่งผลไม้อย่างมังคุด ก็มาอวดโฉมให้ได้ลิ้มลอง อีกทั้งยังมีเงาะ ลองกอง ลางสาด สละ ระกำ สับปะรด แก้วมังกร องุ่น ลำไย และอีกมากมาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้อีกหลากหลายรูปแบบ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างจุใจ


นอกจากนี้ สวนผลไม้ต่าง ๆ ยังเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวสวน ทั้งสวนผลไม้แบบโบราณ สวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ ไปจนถึงสวนผลไม้เพื่อการส่งออก โดยมีกิจกรรมภายในสวน เช่น ชมสวนด้วยรถกอล์ฟ รถไฟ จักรยาน ชิมผลไม้สด ๆ จากต้น โฮมสเตย์ อาหารพื้นเมือง เรียนรู้การเกษตร เป็นต้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง ชาวสวนจังหวัดระยอง และจันทบุรี ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลไม้แห่งภาคตะวันออก ด้วยความสนุก อร่อย มันส์ และขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย สุขกายสบายใจตลอดเวลาที่มาเยี่ยมเยียนเรา
แนะนำสวนผลไม้ จ.ระยอง
(ควรติดต่อสวนล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง)

1. สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
30 เขายายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด
โทร. 08 9099 1297, 08 9043 1330

2. สวนปาหนัน
หมู่ 3 ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ Homestay
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด
โทร. 08 1300 9518, 08 1861 6927

3. สวนลุงทองใบ
96/1 หมู่ 11 ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 9810 6411

4. สวนลำดวน
78 หมู่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 9933 3798

5. สวนผู้ใหญ่เสวต
เขายายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 6149 6268

6. สวนคุณไพบูลย์
21 หมู่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน (พันธุ์นกกระจิบ หมอนทอง ชะนี หลงลับแล) เงาะ มังคุด ลองกอง มะยงชิด แก้วมังกร
โทร. 08 1567 6368, 08 6149 1772

7. สวนผู้ใหญ่สมควร
ถนนหนองหญ้า-ก้นหนอง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง กะท้อน
โทร. 08 1761 9497

8. สวนสุภัทราแลนด์
70 หมู่ 10 ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวนด้วยรถราง ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟต์ผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด มะเฟือง มะพร้าว ขนุน สละ มะม่วง แก้วมังกร ลองกอง ลำใย ส้มโอ องุ่น
โทร. 03889 2048-9

9. สวนลุงพา
30/1 หมู่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ Homestay
ผลไม้ มังคุด
โทร. 08 7822 8609

10. สวนอรัญ
ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 9404 9685, องค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 0 3887 5129

11. สวนมังคุดไทย (คุณปัญญา)
31 หมู่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ อาหารพื้นเมือง Homestay
ผลไม้ มังคุดภาพ
โทร. 08 1694 5727, 0 3862 8256

12. สวนประสมทรัพย์
หมู่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ Homestay
ผลไม้ มะยงชิด ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ
โทร. 08 1377 3056, 08 1481 6598

13. สวนกำนันพงษ์
หมู่ 4 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ
โทร. 08 9939 1564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานระยอง โทร. 0 3865 5420 - 1

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งปะเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: