9 ธ.ค. 2551

อุบัติเหตุ ต่อตา

อุบัติเหตุจากสารเคมี นับวันจะพบบ่อยขึ้นจากการเพิ่มของอุตสาหกรรม ที่พบมาก และเป็นอันตรายคือ กรดและด่าง กรดทำให้เกิดอันตรายน้อยกว่าด่างเนื่องจากกรดจะจับกับโปรตีนในตา ทำให้โปรตีน แข็งตัวกรดจะหยุดซึมลึกลงไปอีก ส่วนด่างมีผลทำให้เนื้อเยื่อของตาเดือดเป็นฟองเหมือนสบู่ และมีฤทธิ์แทรกซึมลึกลงไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ความรุนแรงของสารเคมีจะขึ้นกับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับอุบัติเหตุจนได้รับการรักษา ถ้าได้ล้างตาทันทีการทำลายจะน้อยลง ดังนั้น ถ้าพบผู้ได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมีควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการล้างตาด้วยน้ำสะอาดใกล้ตัวให้มากที่สุดที่จะทำได้ก่อนนำส่งจักษุแพทย์โดยด่วน

อุบัติเหตุ ต่อเปลือกตา

อุบัติเหตุจากแรงกระแทก
อาจมีแค่รอยถลอกบริเวณเปลือกตา ตาบวม ปวดตา หรือมีการฉีกขาดของเปลือกตามีเลือดออกจากรอยแผล แต่การมองเห็นยังเป็นปกติถ้าแรงกระแทกลึกลงไปถึงกล้ามเนื้อ เปลือกตาบน ถ้าไม่ได้รับการเย็บซ่อมแซมโดยจักษุแพทย์ อาจจะทำให้มีอาการหนังตาตก ลืมตาไม่ขึ้นได้การฉีกขาดของท่อน้ำตา ก็เช่นกัน จะต้องได้รับการผ่าตัดท่อน้ำตาโดยด่วน มิฉะนั้น จะมีอาการน้ำตาไหลต่อมาในภายหลังดังนั้นเมื่อมีอุบัติเหตุต่อเยื่อบุตา ที่พบได้คือ แผลถลอก ของเยื่อบุตาและแผลฉีกขาดของเยื่อบุตา ถ้าแผลยาวต้องได้รับการเย็บแผลจากจักษุแพทย์ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาจะพบได้บ่อยเวลามีอุบัติเหตุต่อตา แต่มักจะหายได้เอง การประคบด้วยผ้าเย็นจะช่วยให้อาการสบายขึ้นก่อนพบจักษุแพทย์

อุบัติเหตุต่อเยื่อบุตา

ที่พบได้คือ แผลถลอกของเยื่อบุตาและแผลฉีกขาดของเยื่อบุตาถ้าแผลยาวต้องได้รับการเย็บแผลจากจักษุแพทย์ ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาจะพบได้บ่อยเวลามีอุบัติเหตุต่อตา แต่มักจะหายได้เองการประคบด้วยผ้าเย็นจะช่วยให้ อาการสบายขึ้นก่อนพบจักษุแพทย์

ผงเข้าตา

อาจพบได้ทั้งที่เยื่อบุตาและกระจกตา โดยจะมีอาการเคืองตา น้ำตาไหลเวลากลอกตาไปมาหรือเวลากะพริบตาไม่ควรเขี่ยออกเอง เพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อของตาได้ จึงควรปิดตาแล้วนำส่งจักษุแพทย์

อุบัติเหตุต่อกระจกตา

- แผลถลอกของกระจกตา เกิดจากการลอกหลุดของผิวชั้นนอกของกระจกตาปลายประสาทจะมีการถูกกระตุ้น จะทำให้มีการปวดตาเดียวและน้ำตาไหล ซึ่งจะพบได้บ่อยจากได้รับแสงจ้า เช่น แสงอุลตร้าไวโอเล็ต ที่เกิดจากการเชื่อมเหล็ก จึงควรรีบปิดตาแน่นเพื่อลดการระคายเคือง ก่อนนำส่งจักษุแพทย์

- แผลฉีกขาดของกระจกตา จากการถูกของแหลมแทง จะมีอาการตามัวทันที เลือดออกจากตา ต้องรีบปิดตาทันที แล้วนำส่งจักษุแพทย์

ภาวะเลือดออกในช่องหน้าลูกตา

เกิดจากการถูกกระแทกอย่างแรงต่อดวงตา เช่น จากลูกแบดมินตัน ลุกเทนนิส เป็นต้น ทำให้มีการฉีกขาดของม่านตาจะพบเลือดออกในช่องหน้าลุกตา มีอาการปวดตา ตาแดงมัวทันที มองเห็นเลือดในลูกตา ภาวะนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ทันที โดยการนอนพักในโรงพยาบาลทุกรายเพื่อป้องกันการเกิดผลแทรกซ้อนที่ร้ายแรงตามมา เช่น การเกิดต้อหิน หรือเลือดออกเพิ่มขึ้น หรืออาการปวดตาไม่หายไปซึ่งถ้าเกิดผลแทรกซ้อนเหล่านี้แล้ว ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดล้างเลือดออก จากช่องหน้าลูกตาก่อนที่ตาจะบอด

อุบัติเหตุ ต่อแก้วตาจากแรงกระแทก

หรือของแหลมคมจะทำให้มีการฉีกขาดของแก้วตา แก้วตาหลุด หรือเคลื่อน และมีต้อกระจกเกิดตามมาได้ จึงควรได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์

อุบัติเหตุ ต่อประสาทตาถ้ามีแรงกระแทกบริเวณหน้าผากหรือคิ้ว แม้ไม่แรงมากก็อาจจะมีอันตรายต่อประสาทตาได้ โดยดูจากภายนอกอาการจะไม่รุนแรง ไม่มีอาการเจ็บปวด แต่ตาจะมัวทันที ซึ่งถ้าได้รักษาในระยะแรก อาจจะป้องกันการสูญเสียสายตาได้

อุบัติเหตุ ต่อกระดูกเบ้าตาและกล้ามเนื้อตา จากแรงกระแทกอาจทำให้กระดูกเบ้าตาแตกมีอันตรายต่อกล้ามเนื้อตา ทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อตา มองเห็นภาพซ้อน มีอาการชาบริเวณใต้ตา และลูกตาลึกบุ๋มลงไป ซึ่งถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 7 – 10 วัน ก็ต้องแก้ไขโดยการผ่าตัด

ไม่มีความคิดเห็น: