14 ธ.ค. 2551

สำหรับผู้จะไปปางอุ๋งครับ

มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (ออกมานานแล้วตั้งแต่ 14 สิงหาคม ครับ) อยู่ในช่วงการทดลองนะครับสำหรับปีนี้

- เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวชม และพักแรมที่ ปางอุ๋ง เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ทำให้สถานที่ดังกล่าวเกิดความแออัด และไม่สะดวก ทั้งเรื่องห้องพักจุดกางเต็นท์ รวมไปถึงห้องน้ำ ที่ไม่เีพียงพอต่อความต้องการ

- อีกทั้งจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นทหาร หน้าที่หลักก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยของชาวบ้าน และพื้นที่ในแถบนั้นเป็นหลัก และมีจำนวนเพียงไม่กี่นาย ทำให้ยากต่อการดูแลสถานที รวมทั้งการจัดการขยะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนทิ้งไว้

- เพื่อจะรักษาปางอุ๋ง ไว้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของแม่หลวงของเรา ในปีนี้ ทางศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโดยตรง จึงได้มีการจัดระเบียบการเข้าเยี่ยมชม และเข้าพัก สถานที่ดังกล่าวด้วยการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปยัง ปางอุ๋งดังนี้

1. ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะ เข้าพัก หรือ เที่ยวชม ปางอุ๋ง จะต้องติดต่อขอรับบัตรอนุญาต ที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน (ในตัวเมือง) ก่อนเท่านั้น หากท่านไม่มีบัตรอนุญาต จะไม่สามารถขึ้นไปยัง ปางอุ๋งได้

2. กรณีนำเต็นท์ไปเอง ก็ต้องไปรับบัตรอนุญาตเพื่อใช้เป็นบัตรผ่านที่ ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน (ในตัวเมือง) อีกเช่นกัน

3. กรณีต้องการจองเกสต์เฮ้าส์ หรือเต็นท์พักแรม (ของโครงการฯ) ต้องไปชำระเงินที่ ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน (ในตัวเมือง) พร้อมทั้งรับบัตรอนุญาตเพื่อใช้เป็นบัตรผ่านทางเพื่อจะขึ้นไปยัง ปางอุ๋ง เช่นกัน

4. กรณีต้องการบ้านพัก และเกสต์เฮ้าส์ริมทะเลสาบเต็ม ทางศูนย์ฯ จะจัดให้ท่านเข้าพักเกสต์เฮ้าส์ของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านรวมไทยให้

5. หากไม่ได้พักแรมที่ปางอุ๋ง แต่ต้องการเข้าไปเที่ยวชม ก็ต้องไปรับบัตรอนุญาตก่อนเช่นกัน และจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในหมู่บ้านรวมไทยก่อนเวลา 09.00 น.

6. ต้องติดต่อขอรับบัตรที่ ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนเวลา 17.00 น.7. กรณีจองเกสต์เฮ้าส์ไว้ แล้วไม่สามารถเข้าพักได้ในวันที่จอง ทางศูนย์ฯ จะไม่คืนเงิน แต่จะให้เลื่อนวันเข้าพักได้ (กรณีที่ห้องว่าง) ภายใน 3 เดือน8. จุดตรวจบัตรอนุญาต จะมี 2 จุด จุึดแรกคือบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนาป่าแปก (ห่างจากโครงการประมาณ 10 กม.) และจุดที่สองคือ ทางเข้าหมู่บ้านรวมไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-611244

ไม่มีความคิดเห็น: