14 ธ.ค. 2551

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของเกาะช้าง

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ

1. หาดทราย
มีหาดทรายที่สวยงามและขาวสะอาด มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด เหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวมาพักผ่อน มีหาดทรายยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะช้างและตาม หมู่เกาะต่าง ๆ
- หาดคลองพร้าว
- หาดทรายขาว
- หาดไก่แบ้
- หาดท่าน้ำล่าง
- หาดบางเบ้า
- หาดคลองกลอย
- เกาะเหลายา
- เกาะมันนอก , เกาะมันใน
- เกาะหวาย

2. น้ำตก
มีน้ำตกที่สวยงามและน่าสนใจ ๕ แห่ง ได้แก่
๒.๑ น้ำตกธารมะยม เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะช้าง มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี ๔ ชั้น ลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านลงมาเป็นชั้น ๆ ตามร่องหิน มีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉากสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
๒.๒ น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกจากหน้าผาสูงโจนลงมาเป็นเส้นสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มี ๓ ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร
๒.๓ น้ำตกคลองนนทรี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหน ือของเกาะ เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร ตั้งอยู่หลังที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะช้าง
๒.๔ น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดปี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะช้างใต้
๒.๖ น้ำตกคลองหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ มีน้ำไหลตลอดปี มีความสวยงามหลายชั้น สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จุดที่สวยที่สุด คือมีน้ำตกจากหน้าผาเกือบ ๒๐๐ เมตรชาวต่างประเทศนิยมมาปีนป่ายชมความงามกันมาก
๒.๗ น้ำตกคลองเจ้าเหลือม อยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสนบน ตำบลเกาะ
๒.๘ น้ำตกคลองสิบเอ็ด อยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้

๓. ปะการัง มีแนวปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์มากอยู่ทั่วไปรอบเกาะช้างและหมู่เกาะเต่า

๔. หินกองใต้น้ำ จะพบได้ทั่วไปในพื้นที่กิ่งอำเภอเกาะช้าง ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด และเป็นสถานที่ตกปลาที่ดีที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่ง

๕.ป่าไม้ สภาพป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าไม้เบญจพรรณและมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่

๖. แห่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มี ๔ แห่ง คือ
๑. หมู่บ้านสลักเพชร - โรงถ่าน
๒. บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง
๓.หมู่บ้านประมงบางเบ้า
๔.รอยจารึกพระนามาภิไธยย่อและปีศักราช บนแผ่นหินของรัชกาลที่ ๔ , รัชกาลที่ ๕ บนน้ำตก ธารมะยม และน้ำตกคลองนนทรี

๗.ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ จากบ้านด่านใหม่ถึงหาดไก่แบ้ และจากหาดไก่แบ้ถึงบ้านบางเบ้า

๘. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ จากบ้านคลองสน ถึง น้ำตกคลองพลู และน้ำตกธารมะยมถึงน้ำตกคลองพลู

๙. เดินชมธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวสลักคอก

1 ความคิดเห็น:

เรียนต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ