17 มิ.ย. 2552

หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

ในสภาวะการณ์ของการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทุกคนในสังคมล้วนมีส่วนร่วมในการดูแล และป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัส ขณะเดียวกันทุกคนก็เปรียบเสมือนวัคซีน ที่เป็นพลังสำคัญในการยุติโรค ให้บรรเทา และหายไปจากสังคมได้ ขอเพียงทุกคนใส่ใจ และปฎิบัติตาม 4 อ. อย่างเคร่งครัดและจริงจังไม่มีความคิดเห็น: