3 ก.พ. 2555

7 ประเภทมือมนุษย์7 ประเภทมือมนุษย์ หรือรูปแบบมือของคนเรา บอกถึงลักษณะนิสัยหรือสิ่งที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจ (จริต 6) ซึ่งจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิต หรือสไตน์ชีวิตของคนนั้น ๆ เราสามารถรู้ได้จากรูปแบบมือ


สมัยผมยังเด็กคุณลุงท่านมีอาชีพทาบกิ่งมะม่วงขาย โดยไปขอทาบกิ่งจากสวนของเพื่อนบ้านหลาย ๆ พันธุ์ แล้วตัดมารวมกันไว้รดน้ำอนุบาลจนพื้นตัว จากนั้นก็แยกออกเป็นกลุ่มว่าเป็นมะม่วงพันธุ์อะไร ผมทึ่งมากว่าท่านรู้ว่าต้นไหนคือมะม่วงพันธุ์อะไรเพียงแต่ดูจากใบของมัน แต่ถ้าเข้าไปศึกษาจริงจังและสังเกตให้ดีจะเห็นความแตกต่างของใบของแต่ละพันธุ์เป็นอย่างมาก และหากคนที่มีประสบการณ์ผ่านการกินมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ มาแล้ว แค่เห็นใบก็นึกภาพผลมะม่วงได้เลยว่าลูกของมันมีลักษณะอย่างไร รสชาดเป็นอย่างไร ชนิดไหนกินสุกหวานอร่อย แต่ถ้าจะทำน้ำปลาหวานจะต้องใช้พันธุ์ไหนถึงจะเหมาะ

เช่นเดียวกับประเภทของมือมนุษย์จะบอกบอกบุคลิกและลักษณะนิสัยได้ประมาณนั้นเช่นกัน มือลำดับที่ 1 นับจากซ้ายนิสัยใจคอเป็นอย่างไรแต่ละมือแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไป เหมาะกับอาชีพการงานอะไรบอกได้จากประเภทของมือ หากดูมือจริงแล้วไม่เข้าลักษณะใดก็อย่างพึ่งงง ลองสังเกตให้ดี เพราะแท้ที่จริงแล้วบางมือก็มีลักษณะปรากฏหลายแบบรวมกัน แต่ก็ไม่ใช่มือผสม ให้ถือเอาลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นหลักในการกำหนดว่าอยู่ในมือประเภทใด เพราะแท้ที่จริงคนเราก็มีลักษณะหลายบุคคลิคในตัวเอง แต่ท้ายที่สุดก็จะมีลักษณะที่เด่นสุดจนเป็นเอกลักษณ์ปรากฎให้เห็นได้อย่างแน่นอน สมัยหนึ่ง(โบราณ)ในอเมริกาเขาคัดแยกคนงานเข้าทำงานตามโรงงานแต่ละแผนก โดยแยกตามประเภทของมือ พวกนิ้วยาว มือยาวมักจะใช้สมองและมีทักษะในงานที่ใช้ฝีมือได้ดีกว่าคนมือสั้นนิ้วสั้นอย่างนี้เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น: