3 ก.พ. 2555

มารู้จักเส้นลายมือต่าง ๆ เบื้องต้น


เส้นวาสนา (Fate Line) คือ เส้นใด ๆ เกิดจากที่ใดก็ตาม ปลายเส้นหรือทิศทางพุ่งเข้าไปยังเนินเสาร์หรือหยุดที่เนินเสาร์ หรือไปหยุดไม่ถึงเนินเสาร์ก็ได้ แต่ทิศทางมุ่งเข้าไปที่เนินเสาร์ (ใต้นิ้วกลาง ตำแหน่ง a) บอกได้ถึงความโชค ดี โชคไม่ดี ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับหน้าที่การงาน การประกอบการและผลลัพธ์ของการลงทุน การเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต


เส้นอาทิตย์ (Apolo or Sun Line) คือเส้นใด ๆ เกิดจากที่ใดก็ตาม ปลายหรือทิศทางพุ่งเข้าไปยังเนินอาทิตย์ หรือหยุดที่เนินอาทิตย์ (ใต้นิ้วนางตำแหน่ง b) บอกถึงความสำคัญและความสำเร็จของชีวิตให้เป็นที่รู้จักของคนอื่น ๆ ความสุข ความสำเร็จในชีวิต ความมีอำนาจ ความเด่นดัง ความกล้าหาญ ชาญฉลาด ลาภยศต่าง ๆ ดูได้จากเนินและเส้นอาทิตย์นี้ด้วย

เส้นพุธ (Mercury Line)คือ เส้นใด ๆ เกิดจากที่ใดก็ตาม ปลายหรือทิศทางเข้าไปยังพุธหรือหยุดที่เนินพุธ (ใต้นิ้วก้อย ตำแหน่ง c) บอกถึงความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจ การค้าการขาย การติดต่อเจรจาค้าขายกับต่างประเทศ ความโชคดี การมีสุขภาพที่ดี ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการมีสัมผัสพิเศษ (sixthsens)

เส้นสมรส (Affection Line) เกิดจากขอบมือด้านนอกใต้นิ้วก้อยหรือเนินพุธเข้ามาด้านในมือ ปลายเส้นหรือทิศทางที่ชี้ไปบอกความหมายของความสุข ความทุกข์ หรือความเป็นไปในการครองคู่หรือชีวิตรักเป็นอย่างไร หย่าร้างหรือไม่ มีรักซ้อนหรือไม่ยังมีอีกหลายเส้นหลายตำแหน่งในฝ่ามือ เอาไว้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นนะครับ ที่นำมานี้เพื่อให้ทราบพอสังเขปและเป็นแนวทางให้ทราบเบื้องต้นว่า การตรวจชะตาชีวิตจากมือนั้นมันมีหลายเส้นที่เกี่ยวข้อง และหลายองค์ประกอบในมือที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ผลการพยากรณ์จะผิดพลาดได้อย่างน่าเสียดายไม่มีความคิดเห็น: