9 พ.ย. 2551

ลอยกระทงทั่วไทย ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

เชียงราย
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง และลอยกระทง 4 ชาติ
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณสนาม รด. อำเภอเมือง (เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) จังหวัดเชียงราย
กิจกรรม:
ขบวนแห่กระทงประดิษฐ์ ร่วมลอยกระทง 4 ชาติ และการแสดงจากประเทศไทย ลาว จีน พม่า
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลนครเชียงราย โทร. 0 5371 1333 ต่อ 304-5

พะเยา
งานยี่เป็งลอยโคม และงานสืบสาน ตำนานไทลื้อ
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะยา
กิจกรรม:
การแข่งขันเรือ 22 ฝีพาย ขบวนแห่กระทง การปล่อมโคมลอย และการแสดงทางวัฒนธรรม
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
ปกครองจังหวัดพะเยา โทร. 0 5444 9627-32

แพร่
ประเพณีลอยกระทงจุดถางปะตี๊ป ตี๋นก๋า ปูจาก๋าเผือก
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการประกวดซุ้มประตูวัด ตี๋กลองปูจา
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองแพร่ โทร. 0 5451 1460

น่าน
ประเพณีวันลอยกระทงเทศบาลเมืองน่าน
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ลานรวมใจ (เหนือสะพานพัฒนาภาคเหนือ) จังหวัดน่าน
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5471 0234 ต่อ 138-9

พิษณุโลก
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ลำน้ำหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสาธารณะสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ์ (เข้าชมฟรีตลอดงาน)
กิจกรรม:
-ชมขบวนแห่นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ-ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ-ประกวดกระทงลอยน้ำ กระทงฝีมือ กระทงใหญ่จากชุมชนต่างๆ -ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และเพลงชาตรีชิงถ้วยพระราชทาน-มหกรรมโคมไฟ สีสันสวยงามตระการตา-ประกวดประกอบอาหาร-การแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ-การแสดงของศิลปินดัง ทุกคืน
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลนครพิษณุโลก โทร. 0 5525 8932, 0 5523 1400 ต่อ สำนักการศึกษา

พิษณุโลก
งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดพิษณุโลก ปี 2551
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะบึงราชนก จ.พิษณุโลก (เข้าชมฟรีตลอดงาน)
กิจกรรม:
-ชมขบวนแห่นางนพมาศ-ประกวดนางนพมาศ-ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง-การแสดงของศิลปินดัง ทุกคืน
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก โทร.0 5522 3718-20 ต่อ 812

เพชรบูรณ์
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณสวนรุกชาติหนองนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (เข้าชมฟรีตลอดงาน)
กิจกรรม:
-ประกวดนางนพมาศ-รำวงย้อนยุค (อาจจะงดรำวง เนื่องจากใกล้วันถวายพระเพลิงฯ)-จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์-ประกวดกระทงสายงามจากชุมชน และหน่วยงานต่างๆ(งดมหรสพดนตรี)
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5672 1733 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เจ้าภาพ) 056 711 475 056 671 1007 ต่อ 106

อุตรดิตถ์
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
วัดธรรมาธิปไตย และลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านมังคละ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 0 5541 3185

เชียงใหม่์
ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม:
การจุดประทีปโคมลอย การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ลอยกระทงย้อนเวลา หาวิถีล้านนาไทย” การประกวดการประดิษฐ์กระทง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่) โทร. 0 5324 8604

ลำพูน
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
หน้าเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่) โทร. 0 5324 8604

ลำปาง
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
หน้าเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่) โทร. 0 5324 8604

แม่ฮ่องสอน
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
หน้าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่) โทร. 0 5324 8604

ตาก
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป พันดวง ประจำปี 2551
กำหนดการ:
8-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณริมแม่น้ำปิง เชิงสะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดตาก
กิจกรรม:
ขบวนแห่กระทงสายของชุมชนต่างๆ การประกวดธิดากระทงสาย การแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน และการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองตาก โทร. 0 5554 0213-5 สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4 (ตาก) โทร. 0 5551 4341-3

พิจิตร
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ริมแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง และบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองพิจิตร โทร. 0 5661 3096

กำแพงเพชร
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแสดงแสง-เสียง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทร. 0 5571 1111

นครสวรรค์
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณชุมชนหน้าผา ต้นน้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรม:
ขบวนกระทงใหญ่ การประกวดกระทงใหญ่ แข่งขันกระทงครอบครัว การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงต่างๆ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงานเทศบาลนคร นครสวรรค์ โทร. 0 5621 4115-7

อุทัยธานี
ประเพณีลอยกระทง จังหวัดอุทัยธานี
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ขบวนแห่กระทง และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทร. 0 5651 2005

ไม่มีความคิดเห็น: