9 พ.ย. 2551

ลอยกระทงทั่วไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา
ลอยกระทง พระประทีปพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ลานนวมินทร์ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุ่งตาหลั่ว) จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม:
ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน นักร้อง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กองการศึกษากีฬา และวัฒนธรรม โทร. 0 4425 7162

นครราชสีมา
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม:
พิธีฉลองกระทงพระราชทาน การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงบนเวที
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลนครราชสีมา โทร. 0 4424 2007 ต่อ 1534

นครราชสีมา
ลอยกระทงบึงหัวทะเล
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บึงหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม:
การประกวดกระทงใหญ่ กระทงจิ๋ว ประกวดนางนพมาศ การแสดงแสง สี เสียง และการแสดงคอนเสิร์ต
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลตำบลหัวทะเล โทร. 0 4492 5123

ชัยภูมิ
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณหนองปลาเฒ่า ตำบลในเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรม:
การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน บนเวที การแสดงแสงสีเสียง พลุ ตะไล การแสดงมหรสพสมโภช
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร. 0 4481 1657

บุรีรัมย์
ประเพณีลอยกระทง”สีสันละลม อารยธรรมแห่งสายน้ำ”
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
คลองละลม ศาลเจ้าแม่บัวลอย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรม:
พิธีบวงสรวงเจ้าแม่บัวลอย การแข่งขันเรือเข็มขนาด 7 ฝีพาย และกีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนแห่ ประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก ประกวดนางนพมาศ การจุดพลุ ตะไล การแสดงคอนเสิร์ต
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0-4460 2345 ต่อ 612-3

สุรินทร์
สืบสานงานประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
เวทีไผทสราญ สระน้ำวัดจุมพล สุทธาวาส
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศช้าง การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแข่งขันกีทางน้ำ การจุดพลุ ตะไล ไฟเพนียง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองสุรินทร์ โทร. 0 4451 8889

ขอนแก่น
ประเพณีลอยกระทงบึงสีฐาน
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม:
การประกวดขบวนแห่กระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดการประดิษฐ์กระทง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้านของนักศึกษา
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0 4333 2760

ร้อยเอ็ด
ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรม:
การประกวดกระทงประทีปใหญ่ ประกวดธิดาสาเกตนคร การแสดงแสง-เสียง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 1222 ต่อ 132

มหาสารคาม
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณริมคลองสมถวิล จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และการเล่นประทีป
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4374 0825 ต่อ 115

นครพนม
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองนครพนม โทร. 0 4251 2198

สกลนคร
เทศกาลลอยกระทงพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กิจกรรม:
ขบวนแห่จากส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา ขบวนนางนพมาศ และลอยกระทงชาวคุ้ม ขบวนรถยนต์อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 6214

กาฬสินธุ์
ประเพณีแข่งเรือและลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 2354-6 ต่อ 305

มุกดาหาร
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองมุกดาหาร โทร. 0 4261 1227, 0 4261 1915

อุบลราชธานี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ริมแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม:
การประกวดกระทง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการลอยกระทง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลตำบลบ้านด่าน โทร. 0 4535 1087

ศรีสะเกษ
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะหนองกวางดีด ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรม:
ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ ประกวดดนตรีเยาวชนต้านยาเสพติด และแข่งขันแอโรบิค
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมือง กันทรลักษ์ โทร. 0 4566 1381

อำนาจเจริญ
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองอำเภออำนาจเจริญ โทร. 04551 1382-3 ต่อ 9061

ยโสธร
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองยโสธร โทร. 0 4572 0975 0 4571 1397 ต่อ 112

อุดรธานี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม:
ขบวนแห่กระทงสวยงาม ขบวนแห่เจ้าปุนเถ้ากง ขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่มังกร ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒธรรมพื้นเมือง และมหรสพต่างๆ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โทร. 0 4232 5176 ต่อ 704

หนองคาย
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะหนองถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กิจกรรม:
ขบวนแห่กระทงสวยงาม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย โทร. 0 4241 1305

เลย
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กิจกรรม:
ขบวนแห่กระทงสวยงาม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก การแข่งเรือยาวในสวนสาธารณะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดเลย โทร. 0 4281 2812

หนองบัวลำภู
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
กิจกรรม:
ขบวนแห่กระทงสวยงาม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 โทร. 0 4232 5406-7

ไม่มีความคิดเห็น: