30 พ.ย. 2551

ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

ร่างกายได้คอเลสเทอรอลจาก ๒ ทาง คือ จากอาหารที่กินเข้าไป และรางกายสร้างเองได้ด้วย อาหารที่มาจากพืชไม่มีคอเลสเทอรอล แต่อาหารที่มาจากสัตว์มีคอเลสเทอรอลมากน้อยแตกต่างกันไป อาหารที่มีคอเลสเทอรอลมาก ได้แก่ เครื่องในสัตว์ต่างๆ และไข่แดง แม้ว่าคอเลสเทอรอลมีหน้าที่สำคัญอยู่หลายประการต่อร่างกาย แต่ถ้ามีมากไปในกระแสเลือดจะมีผลทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ ซึ่งมีผลร้ายต่ออวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจ ทำให้ผู้นั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด

การตรวจวินิจฉัยและสาเหตุของคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

การวินิจฉัยภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด ทำได้โดยเจาะเลือดตรวจวัดระดับคอเลสเทอรอล ถ้าผู้ใดมีค่าเกิน ๒๒๐ มิลลิกรัม ต่อเลือด ๑๐๐ มิลลิลิตร ให้ถือว่าผู้ที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูงควรได้รับการตรวจต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุใด คอเลสเทอรอลในเลือดสูง อาจเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ การกินอาหารไม่ถูกต้อง โดยกินอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลมาก แต่ได้กรดไลโนเลอิกน้อย นอกจากนี้โรคบางอย่าง เช่น โรคไต โรคตับ โรคต่อมไทรอยด์ทำงานได้น้อยทำให้เกิดคอเลสเทอรอลสูงในเลือดได้ ผู้ที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูงบางราย โดยเฉพาะพวกที่เกิดจากกรรมพันธุ์ อาจมีอาการแสดงต่อไปนี้ คือ มีปื้นเหลือง (xanthoma) ที่ผิวหนัง เช่น ที่หนังตา ข้อศอก เข่า ฝ่ามือ เป็นต้น เอ็นร้อยหวายหนาตัวขึ้น ตรงขอบนอกของกระจกตาดำจะมีเส้นโค้งสีขาวเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือวงกลม ความผิดปกติเหล่านี้ เกิดจากการมีคอเลสเทอรอลไปจับที่เนื้อเยื่อดังกล่าว

การบำบัดและการป้องกันคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

ถ้าหากคอเลสเทอรอลสูงในเลือดเกิดจากโรคต่างๆ ที่กล่าวแล้ว การรักษาโรคที่เป็นอยู่ถ้าได้ผลดีจะทำให้ระดับคอเลสเทอรอลกลับสู่ปกติได้ แต่ถ้าหากเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือกินอาหารไม่ถูกต้อง การให้โภชนาการบำบัดที่ดีจะช่วยควบคุมระดับคอเลสเทอรอลในเลือด โดยต้องปฏิบัติดังนี้

๑. กินไขมันไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของแคลอรีทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน

๒. กินน้ำมันพืชที่ให้กรดไลโนเลอิกเป็นประจำทุกวัน ถ้าได้ร้อยละ ๑๒ ของแคลอรีทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวันจะเป็นการดี

๓. กินอาหารที่ให้คอเลสเทอรอลให้น้อยลงโดยหลีกเลี่ยงการกินเครื่องในสัตว์ หนังเป็ด หนังไก่สำหรับไข่ไม่ควรงด เพราะเป็นอาหารที่ให้โปรตีนที่ดีแต่ให้กินในรูปของไข่ดาวหรือไข่เจียว โดยใช้ทอดด้วยน้ำมันพืช

นอกจากนี้การปฏิบัติตัวในสิ่งต่อไปนี้ คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน ไม่สูบบุหรี่ ตลอดจนไม่กินขนมหวานเป็นประจำล้วนมีส่วนควบคุมระดับคอเลสเทอรอลในเลือดไม่ให้สูงกว่าปกติ เฉพาะผู้ที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์เท่านั้นที่จำเป็นต้องกินยาลดคอเลสเทอรอลร่วมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: