9 พ.ย. 2551

ลอยกระทงทั่วไทย ภาคกลาง

กาญจนบุรี
งานประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
8-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณศาลา 60 พรรษา และถนนริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี
กิจกรรม:
กิจกรรมประกวดกระทงประเภทชุมชนและทั่วไป ประกวดนางนพมาศและลอยกระทง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โทร.(034)512 464 ต่อ 131

กาญจนบุรี
งานลอยกระทงประทีปโคมไฟ
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ยอดเขากระชาย ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ตรงข้ามเทศบาลเมืองตำบลปากแพรก)
กิจกรรม:
ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค และกิจกรรมลอยโคมประทีปโคมไฟบนยอดเขากระชาย
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลตำบลปากแพรก โทร. (034) 511 331

นครปฐม
ประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครปฐม
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ณ บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา และแม่จ้ำท่าจีนตลอดสาย จังหวัดนครปฐม
กิจกรรม:
การประกวดกระทง ประกวดโคมแขวน ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด และประเภทชุมชน การประกวดโคมแขวนหน้าอาคารบ้านเรือน การแสดงเพลงเรือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงทวารวดีประยุกต์และรำสี่ภาค กีฬาพื้นบ้าน และวงดนตรีลูกทุ่ง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลนครนครปฐม โทร. 0 3425 3850-4 สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1 (กาญจนบุรี) โทร. 0 3451 1200

ราชบุรี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ถนนวรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี
กิจกรรม:
การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 032 337 134 032 337 688

ราชบุรี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศาลาประชาคม) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กิจกรรม:
การประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โทร. 032 221 001 ต่อ 125 และ 032 211 212

สุพรรณบุรี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
หน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 03553 6030 สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1 (กาญจนบุรี) โทร. 0 3451 1200

เพชรบุรี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณท่าน้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
กิจกรรม:
ประกวดกระทงประดิษฐ์ ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. 032 425 013 ต่อ 122

เพชรบุรี
ประเพณีลอยกระทง “แสงเทียนนับพัน เต้นระบำบนท้องทะเล”
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณสวนภูมิทัศน์หน้าหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
กิจกรรม:
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเพณีทำบุญเรือ การประกวดนางนพมาศ การแสดงแสงสีเสียง การปล่อยกระทงสาย
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โทร. 032 441 422

ประจวบคีรีขันธ์
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สวนสาธารณะหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรม:
การประกวดกระทง การแสดงบนเวที และมหรสพต่างๆ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองประจวบ คีรีขันธ์์ โทร. 0 3261 1150 ต่อ 320-1

สมุทรสงคราม
งานลอยกระทงสายกาบกล้วยแม่กลอง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรม:
กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การแสดงดนตรีไทย หุ่นกระบอก เพลงเรือ การประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประกวดนางนพมาศ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ โทร. 0 3475 1666

สมุทรสาคร
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรม:
ประกวดประดิษฐ์กระทงจากใบตองดอกไม้สด การประกวดหนูน้อยนพมาศ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 3853

อยุธยา
ประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า 4 มุมเมือง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (4 มุมเมือง) 1. ใต้สะพานปรีดีธำรง 2. ป้อมเพชร 3. ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม 4. ด้านหน้าเจดีย์ศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรม:
การประกวดโคมแขวน การประกวดกระทงเล็ก การประกวดนางนพมาศนานาชาติ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3525 2168

อ่างทอง
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
สนามหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3561 1620

ปทุมธานี
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
วัดสระราษฎร์รังสรรค์ และวัดสามัคติยาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้า
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน โทร. 0 2975 8940-8 ต่อ 502

นนทบุรี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนาง นพมาศ และการจำหน่ายสินค้า
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลตำบลไทรน้อย โทร. 0 2597 1010

ลพบุรี
ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงประเภทต่างๆ การแสดงทางวัฒนธรรม งานแสดงสินค้าและมหกรรมอาหาร และงานราตรีสโมสรย้อนยุค
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลเมืองลพบุรี โทร. 0 3641 2591

สิงห์บุรี
ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรม:
การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โทร. 0 3651 2720

สระบุรี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ท่าเรือดับเพลิงเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
กิจกรรม:
การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียน การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง ชมการไหลเรือไฟ ขบวนแห่กระทง พิธีลอยกระทง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี โทร. 0 3621 1828

ชัยนาท
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
กิจกรรม:
การประกวดกระทงเจิม การประกวดหนูน้อยนพมาศ ขบวนแห่เจ้าปุนเถ้ากง ขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่มังกร มหรสพต่างๆ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 0 5641 2431

สระแก้ว
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
หน้าเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรม:
ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8 (นครนายก) โทร. 0 3731 2282

ปราจีนบุรี
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปราจีนบุรี ข้างศาลพระหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรม:
การประกวดกระทงใหญ่ ประกวดขบวนแห่ การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3721 2013

นครนายก
ประเพณีลอยกระทง
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
กิจกรรม:
การประกวดกระทง การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันเปตอง และร่วมลอยกระทง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลตำบลเกาะหวาย โทร. 0 3739 8993

ฉะเชิงเทรา
ประเพณีลอยกระทงย้อนเวลาหาวิถีไทย
กำหนดการ:
11-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
บริเวณสวนมรุพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม:
การประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงดนตรี และการแสดงแสง-เสียง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3881 4338 ต่อ 151, 152

สมุทรปราการ
ประเพณีลอยกระทงมหัศจรรย์ลำน้ำเจ้าพระยา และเทศกาลอาหารอร่อยเมือง พระประแดง
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ลานเอนกประสงค์ริมน้ำเจ้าพระยา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดประดิษฐ์กระทง การออกร้านจำหน่ายอาหาร และการแสดงมหรสพ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
กองคลัง เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841

สมุทรปราการ
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ
กำหนดการ:
10-12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:
การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงเจิม ชมขบวนแห่กระทง การแสดงท้องถิ่นชาวปากน้ำ การละเล่นพื้นบ้าน และร่วมลอยกระทง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
เทศบาลนครสมุทรปราการ โทร. 0 2395 5202

สมุทรปราการ
งานลอยกระทง “จองเปรียง เพ็ญสิบสอง”
กำหนดการ:
12 พฤศจิกายน 2551
สถานที่:
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:
การประกวดกระทงและประกวดกระทงชัก (โคมไฟ) บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประกวดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน สาธิตการแทงหยวก ศิลปะพื้นบ้านโบราณ ชมการแสดงสื่อผสม และร่วมลอยกระทง
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ โทร. 0 2371 3135-6 www.ancientcity.com

ไม่มีความคิดเห็น: