29 พ.ย. 2551

วิธีลดขนาด file Word & Excel ที่มีรูปภาพ มีประโยชน์มากๆ

การลดขนาด File ที่มีภาพประกอบ
•ใช้ได้ทั้ง MS Excel, MS Powerpoint, MS Word


บางครั้งเราจะพบว่ามีการส่ง File ขนาดใหญ่มาทาง Mail ถ้าเป็นเอกสารที่มีภาพประกอบจะมีขนาดใหญ่ ตัวอย่างนี้ มีขนาด 2 MB

ตัวอย่างนี้เป็น Microsoft Word ที่มีภาพถ่ายประกอบ คลิกเมาส์ขวา ที่ภาพ เลือก format picture

เลือก Compress หรือ บีบอัด (เพื่อลดขนาดภาพ)


เลือก All ถ้า จะ compress ทุกรูปใน file เอกสารนี้
เลือก Web/Screen
เลือก OK

เลือก OK (รอสักครู่)
แล้ว Save ใหม่

พบว่าขนาดของ file จะเล็กลง จาก 2 MB เหลือแค่ 103 KB

ลองทำดูนะคะ จะได้ประหยัดเนื้อที่ Disk
ข้อควรระวัง แต่บางกรณี ทำแบบนี้จะทำให้ลักษณะสัดส่วนของภาพผิดไป
ดังนั้น เมื่อทำแล้วก่อน Save ควรตรวจดู ทุก ๆ หน้าของเอกสารก่อน
ถ้าภาพไม่เป็นไปตามต้องการก็ไม่ควร Save ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: