13 ก.ย. 2553

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ 2009

การตรวจด้วยความสมัครใจของผู้ต้องการตรวจหาเชื้อสามารถทำได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ หรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ (แพทย์ต้องเป็นผู้ส่งตรวจ) ซึ่งสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนทั่วไป (บางโรงพยาบาลไม่รับตรวจ ควรโทรศัพท์สอบถามโดยตรง)

ราคากลางของการตรวจสอบจะอยู่ที่ 3,500 – 4,000 บาท (สำหรับโรงพยาบาลของรัฐบาล) ส่วนเอกชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ( ควรสอบถามโดยตรงจากโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการเพราะแต่ละที่ไม่ยืนยันตัวเลข และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางการแพทย์เพิ่มเติมอีก)

วิธีการตรวจจะใช้ สารคัดหลั่ง ของผู้ป่วย เพื่อการตรวจหาเชื้อ (ไม่ใช้การเจาะเลือด) สำลีพันปลายไม้ (cotton bud) พันเข้าไปในโพรงจมูก และนำสารที่ติดมาไปตรวจหาเชื้อต่อไป

ทุกโรงพยาบาลที่รับตรวจ สุดท้ายจะส่งผลมายัง “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” อยู่ดี เพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางของการตรวจเชื้อ, ผลที่ได้จะถูกส่งกลับไปยังโรงพยาบาล และแพทย์แจ้งผลกับผู้ต้องการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

ระยะเวลาการรอผลปัจจุบันอยู่ที่ 3-4 วัน เนื่องจากในแต่ละวัน ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องทำการตรวจเชื้อถึงวันละ 4,000 ราย (โดยประมาณ) … (โดยปกติที่เรื่องนี้ยังไม่บูม 24 ช.ม. ก็ทราบผล)

ขั้นตอนของการตรวจหาเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ 2009 จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ระดับแรก คือ แรพพิด (Rapid) หรือ การตรวจหาเชื้อในโพรงจมูกและช่องคอ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สาย A หรือไม่, ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่ตรวจขั้น 2 ต่อ ถ้าใช่ต้องตรวจเพื่อยืนยันเชื้อ H1N1 ต่อไป

ระดับที่ 2 คือ การตรวจเพื่อยืนยันเชื้อ H1N1 ราคา 3,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข


รายชื่อสถานพยาบาลที่รับตรวจหาเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ 2009

ไม่มีความคิดเห็น: