3 ต.ค. 2553

ปัญหาของปัญหา 4 แบบ

1.คิดไปเอง คือ สร้างปัญหาเอง อุปทานไปเอง ในบางครั้งเรายังฟังเรื่องราวมายังไม่หมด ข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลย เราก็ด่วนสรุปไปเองว่านี่มันเป็นปัญหา คิดไปเองตั้งไกล ด่วนสรุปว่าเป็นปัญหา และบางครั้งมันก็ไม่ได้หนักหนาอย่างที่เราได้คิดไปด้วยซ้ำ เรากลับเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเอง เรานี่แหละคือตัวปัญหา

2.คิดมากไป คือ สร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แม้จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ เราก็เก็บเอามันมาคิด คิดจนหัวแทบระเบิด แต่ก็ยังไม่ช่วยให้เห็นทางออก กลับเจอแต่ปัญหา เพราะเราใส่ใจในปัญหามากเกินไป ยังไม่ได้มองภาพรวมของปัญหาเลย ทำให้ปัญหาเล็กเป็นปัญหาที่ทับถมเราอยู่ตลอดเวลา ชีวิตเลยมีแต่ปัญหา

3.กังวลมากไป คือ เชื่อมโยงเรื่องราวให้เป็นปัญหามากขึ้นและใหญ่ขึ้น จากที่มีปัญหาอยู่แล้วก็มาคุ่นคิด ทบทวนเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีต รื้อฟื้นขึ้นมา แล้วก็มาคิดวิตกกังวล ยิ่งสับสนไปใหญ่ ไม่รู้จะหาทางแก้ยังไง ไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไง จะเกิดอะไรขึ้น หาทางออกไม่ได้ เพราะเก็บเอาเรื่องราวต่างๆมากองรวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือปัญหา

4.กลัวมากไป คือ ไม่ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ยอมรับไม่ได้ ทำใจไม่ได้ คาดการณ์ล่วงหน้าไปแล้วมีแต่ปัญหา ไม่กล้าทำ ไม่กล้าสู้ ยอมแพ้ มีแต่ผลเสียที่จะเกิด ทุกสิ่งทุกอย่างจะติดขัดไปหมด จนขาดความเชื่อมั่น กลัวปัญหาจนไม่กล้าทำอะไร กลัวจนเป็นปัญหาและไม่ยอมรับปัญหานั้นได้

ไม่มีความคิดเห็น: