3 ต.ค. 2553

สิ่งที่ฉันต้องการ...กับ งานที่ทำ

ก่อนการเรียนรู้ สิ่งที่ฉันต้องการ คือ การเปิดใจ

ก่อนการทำงาน สิ่งที่ฉันต้องการ คือ แรงบันดาลใจ

กำลังจะทำงาน สิ่งที่ฉันต้องการ คือ ความมั่นใจ

ระหว่างการทำงาน สิ่งที่ฉันต้องการ คือ ความตั้งใจ

หลังการทำงาน สิ่งที่ฉันต้องการ คือ กำลังใจ

ระหว่างการทำงาน สิ่งที่ฉันต้องการ คือ ความใส่ใจ

ระหว่างการ แก้ไขปัญหา สิ่งที่ฉันต้องการ คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ

ก่อนความสำเร็จ สิ่งที่ฉันต้องการ คือ ความร่วมมือร่วมใจ

ระหว่างความสำเร็จ สิ่งที่ฉันต้องการ คือ ความภาคภูมิใจร่วมกัน

หลังจากความสำเร็จ สิ่งที่ฉันต้องการ คือ ความสุขใจ

ไม่มีความคิดเห็น: