3 ต.ค. 2553

ก่อนจะสอนใคร..

สิ่งแรกที่ควรมี คือ มีความจริงใจ

สิ่งแรกที่ควรเป็น คือ เป็นในสิ่งที่จะพูด

สิ่งแรกที่ควรดู คือ สถานภาพของตน

สิ่งแรกที่ควรรู้ คือ เขารู้อะไร เรารู้อะไร

สิ่งแรกที่ควรคิด คือ เขาต้องการอะไร

สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การเปิดใจ

สิ่งแรกที่ควรพูด คือ พูดจูงใจ

สิ่งแรกที่ควรให้ คือ ให้ความไว้วางใจ

สิ่งแรกที่ควรจำให้ขึ้นใจ คือ มีได้มีเสีย ไม่มีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ไม่มีความคิดเห็น: