23 ส.ค. 2554

พืชแปลกที่เกาะโซโคตร้า (Socotra Island) ประเทศเยเมน


เกาะที่ดูเหมือนอยู่บนดาวดวงอื่น


เกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งในสี่ของเกาะที่แยกจากแผ่นดินใหญ่แอฟริกาในช่วง 6 หรือ 7 ล้านปีก่อน เช่นเดียวกับหมู่เกาะกาลาปากอส โดยเกาะนี้อุดมไปด้วยทั้งพืชและสัตว์กว่า 700 ชนิด และกว่า 1 ใน 3  ก็มีลักษณะที่ไม่สามารถพบที่ไหนในโลก


ด้วยสภาพอากาศที่รุนแรงทั้ง ร้อน และ แห้ง แต่ก็น่าประหลากใจที่มีพืชและสิ่งมัชีวิตที่ยังดำรงอยู่ได้ เกาะโซโคตร้าอยู่ในมหาสมุทรอินเดียห่างจากโมาเลีย 250 กิโลเมตร ห่างจากประเทศเยเมน 340 กิโลเมตร ชายหาดกว้าง มีถ้ำหินปูนอยู่มากมายและภูเขาที่สูงถึง 1,525 เมตร


ชื่อ Socotra มาจากภาษาสันสกฤตหมายถึง "เกาะแห่งความสุข" อาจจะมาจากชายหาด ความโดดเดี่ยวและสงบ หรือความแปลกประหลาดของพืชพันธุ์ เหมือนอยู่ต่างดาว ก็อยู่ที่จินตนาการ


ต้นไม้และพืชของเกาะนี้ที่คงอยู่ผ่านสภาวะแวดล้มอันโหดร้าย บางชนิดก็มีอายุ 20 ล้านปี เริ่มต้นที่ต้น dracena cinnibaris หรือต้นเลือดมังกร เป็นแหล่งยางไม้สำหรับทำน้ำมันขัดเงา และยาสารพัดโรคที่เคยใช้ในยุคโบราณ


กุหลาบทะเลทราย (adenium obesium)


Dorstenia gigas ที่ไม่ต้องการดิน มีรากที่ยั่งลึกลงไปในหินไม่มีความคิดเห็น: