18 ธ.ค. 2554

โพแทสเซียม

สรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตอาจป้องกันโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ

สรรพคุณ

- ช่วยลดความดันโลหิต

- อาจป้องกันโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ

รู้จักโพแทสเซียม

โพแทสเซียม (potassium) เป็นแร่ธาตุที่มีมากเป็นอันดับ 3 ในร่างกาย รองจากแคลเซียมและฟอสฟอรัส โพแทสเซียมเป็นอิเล็กโตรไลต์ซึ่งเป็นตัวปรับสมดุลของประจุบวกหรือลบในเลือด โซเดียมกับคลอไรด์ก็เป็นอิเล็กโตรไลต์เช่นกัน ร่างกายของเราต้องได้รับแร่ธาตุทั้ง 3 ชนิดนี้ในปริมาณที่สมดุลจึงจะทำหน้าที่ต่างๆ ได้ดี โพแทสเซียมเกือบทั้งหมดในร่างกายจะอยู่ในเซลล์ต่างๆ

ประโยชน์ของโพแทสเซียม

โพแทสเซียมและอิเล็กโตรไลต์ชนิดอื่นๆ ช่วยในการนำกระแสประสาท ทำให้กล้ามเนื้อหดตัว ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจและความดันเลือด โพแทสเซียมยังควบคุมปริมาณของเหลวภายในเซลล์ ขณะที่โซเดียมควบคุมปริมาณของเหลวภายนอกเซลล์ แร่ธาตุ 2 ชนิดนี้จึงทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย นอกจากนี้โพแทสเซียมยังช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนน้ำตาล (กลูโคส) ในเลือด ไปเป็นพลังงานสะสม (ไกลโคเจน) ในกล้ามเนื้อและตับ โพแทสเซียมเป็นสารขับปัสสาวะธรรมชาติ จึงช่วยขับสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานด้วย

ป้องกันความดันโลหิตสูง

มีหลายการศึกษายืนยันว่า คนที่ได้รับโพแทสเซียมจากอาหารมากจะมีความดันเลือดต่ำกว่าคนที่ได้รับในปริมาณน้อยมาก แม้ว่าจะได้รับโซเดียมมากก็ตาม (หากลดปริมาณโซเดียมลงจะได้ผลดีขึ้น) ในการศึกษาหนึ่ง ทดลองกับคนที่ต้องกินยาลดความดันเลือด 54 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งกินอาหารตามปกติ อีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มอาหารโพแทสเซียม 3-6 ส่วนต่อวัน เมื่อครบ 1 ปี พบว่าร้อยละ 81 ของกลุ่มที่ได้รับโพแทสเซียมเพิ่มสามารถลดปริมาณยาลงได้ แต่กลุ่มที่กินอาหารปกติมีเพียงร้อยละ 29 ที่ลดปริมาณยาได้

อาหารให้โพแทสเซียม

ผักสดและผลไม้ เช่น มันฝรั่ง กล้วย ส้ม และน้ำส้มเป็นอาหารอุดมด้วยโพแทสเซียม เนื้อวัว เป็ดไก่ นม และโยเกิร์ตก็มีโพแทสเซียมอยู่มากเช่นกันไม่มีความคิดเห็น: