22 ม.ค. 2552

กินเนสส์บันทึกไทย ที่ 1 ในโลก ส่งออกข้าว

กินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด ออกประกาศนียบัตรประกาศให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก หลังจากกรีนพีซได้เสนอชื่อไป

กรีนพีซ ระบุว่า ข้าวไทยถือเป็นสุดยอดข้าวที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพ ความนุ่ม กลิ่นหอม รสชาติดี และเป็นที่ต้องการของทั่วโลก การจารึกข้าวไทยไว้ในสถิติโลกของกินเนสส์บุ๊คในครั้งนี้ ถือเป็นการยกย่องความเป็นที่หนึ่งของข้าวไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนควรปกป้องแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ให้รอดพ้นจากการครอบงำของบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ ที่ตั้งใจครอบครองข้าวของเราโดยการนำข้าวดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เข้ามาแทนที่ข้าวไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลไทยต้องเร่งให้มีกฎหมายห้ามทดลองปลูกข้าวจีเอ็มโอ เนื่องจากจะสร้างความเสี่ยงที่ประเมินค่ามิได้ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร วิถีการเพาะปลูก และที่สำคัญที่สุดคือ ผลกระทบต่อสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อม

"กรีนพีซขอยกย่องสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่แสดงจุดยืนว่าจะไม่ส่งออกข้าวจีเอ็มโอ ซึ่งเป็นทิศทางการรณรงค์เดียวกับกรีนพีซ ที่ต้องการปกป้องพันธุ์ข้าวไทยของพวกเราให้ปราศจากการปนเปื้อนจีเอ็มโอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยทางอาหารของชาวไทย เพราะนั่นคือสิทธิของประชาชนไทยในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย และมาจากวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืน"

กรีนพีซแจ้งด้วยว่า จะมีการปิดตัวประกาศนียบัตรจากกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด พร้อมเปิดโครงการรณรงค์ "เรารักข้าวไทย" ในวันที่ 22 มกราคม เวลา 14.00-16.00 น. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 โซน Beacon

สำหรับโครงการรณรงค์ "เรารักข้าวไทย" กรีนพีซ แจ้งว่า ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหยุดยั้งการเข้ามาของข้าวจีเอ็มโอ ปกป้องชาวนาไทยไม่ให้ตกเป็นทาสบริษัทต่างชาติ รักษาพันธุ์ข้าวธรรมชาติให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทย และประเทศไทยถือเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายในเอเชีย หากข้าวไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอแล้ว เราคงไม่สามารถเรียกหาข้าวพันธุ์ธรรมชาติที่บรรพบุรุษเราเฝ้าฟูมฟักมาด้วยหยาดเหยื่อและภูมิปัญญาได้อีกต่อไป

แนวทางการรณรงค์ดังกล่าว สำหรับร้านอาหารขอให้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ โดยมีนโยบายว่าจะขายข้าวปลอดจีเอ็มโอให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น เพื่อเน้นจุดยืนที่ชัดเจนว่า ข้าวจีเอ็มโอไม่เป็นที่ต้องการ ส่วนผู้บริโภคเลือกบริโภคข้าวพันธุ์ธรรมชาติเท่านั้น พร้อมทั้งปฏิเสธข้าวจีเอ็มโออย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็นการสนับสนุนชาวนาไทย ผู้เสียสละในการปกป้องและรักษาพันธุ์ข้าวไทย สนับสนุนร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ผู้ค้าข้าวที่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนเกษตรกรรมภายในประเทศให้ปลอดจีเอ็มโอ

ไม่มีความคิดเห็น: