20 ม.ค. 2552

น้ำปะปาที่รองจากก๊อก ดื่มได้เลยไหม

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ กปน. บอกว่า

โดยทั่วไปแล้วน้ำดื่มที่ร่างกายต้องการคือน้ำที่สะอาด ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น รส ปราศจากเชื้อโรค มีแร่ธาตุและเกลือแร่ตามธรรมชาติละลายอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะและไม่มีสารปนเปื้อนที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งน้ำประปามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน โดยได้รับการตรวจสอบรับรองจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วว่า น้ำประปาทุกเขตบริการของ กปน. สะอาดและดื่มได้ อย่างปลอดภัย สามารถรองดื่มจากก๊อกได้ทันที แต่ถ้าไม่ชอบกลิ่นคลอรีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด ให้รองน้ำตั้งทิ้งไว้ก่อนไม่ถึงครึ่งชั่วโมง กลิ่นคลอรีน ก็จะระเหยหมดไปเอง
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่า

ในน้ำประปา ที่สะอาดและดื่มได้ต้องตรวจพบคลอรีนอย่างต่ำ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่คลอรีนเป็นก๊าซ เมื่อทิ้งช่วงเวลา เพียงเล็กน้อยก็ระเหยหมดไป หรือจะนำน้ำประปาไปต้มให้เดือด ก็จะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย หรือหากจะดื่มโดยผ่านเครื่องกรองน้ำ มีข้อแนะนำว่า ควรจะเป็นเครื่องกรองที่ไม่ใช่ระบบทำน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น ที่ทำให้กลายเป็นน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งน้ำแบบนี้ ไม่เหมาะสำหรับดื่ม แต่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา หรือเติมแบตเตอรี่รถยนต์

ที่สำคัญขอให้หมั่นทำความสะอาด ไส้กรองและก๊อกน้ำ เพราะเครื่องกรองส่วนใหญ่จะกรองคลอรีนออก ทำให้น้ำกรองแล้วไม่สามารถป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคที่มีทั่วไปเป็นปกติในบรรยากาศ รู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วก็คงจะช่วยให้ผู้ใช้น้ำประปา บริโภคได้มั่นใจขึ้นกว่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น: