18 ม.ค. 2552

ค้นหา อัจฉริยภาพ ในตัวคุณ

มุมมองของนักจิตวิทยายุคใหม่มองว่า การที่คนเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอคิว (IQ), อีคิว (EQ) หรือเอคิว (AQ) เท่านั้น แต่ยังต้องประกอบด้วย 6Qs จึงจะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความสุขได้อย่างแท้จริง ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เปิดเผยว่า 6Qs ประกอบด้วย

1.IQ (Intelligence Quotient) อัจฉริยะความเก่ง
2.EQ (Emotional Quotient) อัจฉริยะความสุข
3.AQ (Adversity Quotient) อัจฉริยะความสำเร็จ
4.MQ (Moral Quotient) อัจฉริยะความเข้มแข็ง
5.HQ (Health Quotient) อัจฉริยะความดี
6.SQ (Spiritual Quotient) อัจฉริยภาพสูงสุด

ผู้ที่มี 6Qs หมายถึงผู้ที่มี "อัจฉริยภาพ" และอัจฉริยภาพที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย 2 คำ คือ Potential หรือศักยภาพ หมายถึง ความสามารถที่พึงมี คนเรามีศักยภาพมากมายที่บางทีเราเองก็ไม่รู้ และคำว่า Performance หรือผลการปฏิบัติงานของเรา ในทางจิตวิทยาเราเชื่อว่า Potential ของแต่ละคนมีมากกว่า Performance เพียงแต่เราไม่มีโอกาสดึง Potential ออกมาใช้ตามความสามารถที่เราพึงมีได้ และคนเราใช้ Potential แค่ประมาณ 30-35 เปอร์เซ็นต์ ของศักยภาพที่เรามีอยู่เท่านั้น นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราต้องศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะดึงพลังที่เรามีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่คุณมีอัจฉริยภาพซ่อนอยู่ในตัวคุณแค่ไหน ลองตอบคำถามง่ายๆ จากแบบทดสอบ แล้วคุณจะได้ค้นพบอัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณ

1.คุณสื่อสารกับชาวบ้านแล้วรู้เรื่องแค่ไหน ซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภาพด้านแรก คือ ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร ปกติอัจฉริยภาพด้านนี้จะเป็นตัวบ่งบอก IQ ของคนเรา ดังนั้นการสื่อสารหรือการใช้ภาษาถือเป็นอัจฉริยภาพอย่างหนึ่ง

2.ร่างกายคุณแข็งแรงและปราดเปรียวแค่ไหน ลองเดินขึ้นบันได 3 ชั้น หากร่างกายแข็งแรงปราดเปรียว คุณคงเดินขึ้นได้อย่างสบายๆ

3.คุณสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วแค่ไหน มีจินตนาการอย่างไร สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนแค่ไหน ไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้เพียงแค่ผ่านหูผ่านตาเรา แต่จินตนาการเป็นสิ่งที่เราต้องฝึก

4.คุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละวันหรือเปล่า ข้อนี้แสดงถึงความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่ง หรือไม่ก็เป็นนักบัญชีที่เก่ง หรือจะต้องมีนักบัญชีที่เก่งคอยช่วยเหลือ

5.คุณรู้จักตัวเองแค่ไหน ข้อนี้เป็นอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่ง คนรู้จักคนอื่นเป็นความฉลาด แต่การรู้จักตัวเองเป็นอัจฉริยะ

6.คุณเข้าใจผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดีแค่ไหน การมีมนุษยสัมพันธ์ถือเป็นอัจฉริยภาพที่ต้องใช้ความสามารถต่างๆ รวมกันหลายด้าน ทั้งทางด้านการคิดวิเคราะห์ว่าจะพูดคุยกับเขาอย่างไรให้เขาพอใจ ทำอย่างไรให้รู้จักผู้อื่น และพอใจในผู้ที่เราสัมพันธ์ด้วย

7.ชอบธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติหรือเปล่า คนที่มีความลึกซึ้งกับธรรมชาติ ต้องมีอัจฉริยภาพที่จะสัมผัสถึงสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายได้อย่างถึงแก่น ดั่งคำกล่าวของนักปราชญ์ที่ว่า "ถ้าหากต้องการมีความสุขตลอดชีวิตให้อยู่กับธรรมชาติ"

8.เวลาคุณฟังเพลงมีความสุขหรือเปล่า ร้องเพลงเล่นดนตรีได้ไหม ไพเราะหรือเปล่า หากได้ก็ถือว่าคุณมีความเป็นอัจฉริยภาพด้านดนตรีนั่นเอง

ได้ทดสอบความมี อัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของคุณกันแล้ว แต่หากขาดข้อไหนไปก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะเสริมสร้างและพัฒนา Q ต่างๆ ร่วมพัฒนา 6Qs ของคุณเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นอัจฉริยะตัวจริงกับ หนังสือชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius 6Qs) โดย ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญด้าน AQ และ EQ แล้วคุณจะได้รู้ว่าอัจฉริยภาพสูงสุดไม่ได้เกี่ยวกับวัย ไม่ใช่แค่เด็กที่ฝึกได้ แต่คุณเองก็สามารถฝึกและเป็นอัจฉริยะได้เช่นกัน.

ไม่มีความคิดเห็น: