18 ม.ค. 2552

เบอร์ฉุกเฉิน : แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร.191 , 123

ตำรวจท่องเที่ยว
โทร.1155

ตำรวจทางหลวง
โทร.1193

ศูนย์ควบคุมการจราจร
โทร.1197

เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปราม
โทร.1195

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
โทร.1691 , 0-2255-1133-6

สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้
โทร. 1340

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โทร.1688

ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือ
โทร. 1696

แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ
โทร.1196

แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ
โทร.1199

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา
โทร.199

แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ
โทร.1650

แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
โทร.1669

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร"
โทร.0-2354-8222

ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม.
โทร.0-2226-4444

สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ.) ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร.1784

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
โทร.1554

หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล
โทร.4010 และ 4121

สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน
โทร.1677

สถานีวิทยุ จส. 100
โทร.1137, 0-2711-9151-8

สถานีวิทยุ สวพ. 91
โทร.1644

ศูนย์วิทยุกรุงธน
โทร.0-2455-0088

ศูนย์วิทยุรามา
โทร.0-2246-0999

ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย
โทร.0-22821815

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร.1555

ไม่มีความคิดเห็น: