19 ม.ค. 2552

รับส่ง แฟ๊กซ์ โปรแกรมที่คอยมานาน

ก่อนหน้านี้ผมได้มีการแนะนำโปรแกรมรับ-ส่งแฟ๊กซ์ และก็มีสมาชิกหลาย ๆ ท่านเขียนเข้ามาถามเรื่องวิธีการใช้งาน รวมถึงแหล่งที่มีการขายโปรแกรมด้วยความสนใจ มาวันนี้คงเป็นคำตอบที่ดี เพราะทาง Microsoft เอง ได้ผนวกโปรแกรมรับ-ส่ง แฟ๊กซ์ ไว้ภายใน Windows XP แล้ว อย่างน้อยก็ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาโปรแกรมมาเสิรม..

หมายเหตุ การรับ-ส่ง แฟ๊กซ์จะต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นคือ แฟ๊กซ์-โมเด็ม รวมทั้งโทรศัพท์หนึ่งสาย

วิธีการใช้งานโปรแกรมรับ-ส่ง แฟ๊กซ์

- เริ่มต้นจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมสักเล็กน้อย โดยคลิกที่ปุ่ม Start เลือก Printers and Faxes
- คลิกเลือกไอคอน Fax และทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้
- หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว จะมีโปรแกรมเสิรมเข้ามาคือ Fax Console- การรับแฟ๊กซ์ ให้คลิกที่เมนู File เลือก Receive a fax now รอสักครู่
- การส่งแฟ๊กซ์ สามารถส่งผ่านโปรแกรมที่ใช้งานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น MS Word, MS Excel เป็นต้น การส่ง ให้คลิกเลือกเมนู Print คลิกเลือก Fax จากนั้นจะมีเนู Fax Wizard เกิดขึ้น คลิก Next จะได้ดังภาพประกอบดังนี้


- ช่อง To พิมพ์ชื่อผู้รับ ช่อง Fax number ให้ใส่หมายเลขแฟ๊กซ์
- จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะมีหน้าต่างให้เลือกใส่ ใบปะหน้า (มีรูปแบบให้เลือก)
- จากนั้นคลิก Next โดยสามารถเลือกเวลาการส่งได้ และท้ายสุดเลือก

ไม่มีความคิดเห็น: