17 ม.ค. 2552

ข้อมูลควรรู้เวลาไปใช้ internet สาธารณะ

เวลาไปใช้ internet สาธารณะ ให้มองด้านหลังว่า มีไอ้อันดำๆ นั่นมั๊ย (ตามรูป) ถ้ามีคือไม่ปลอดภัย เพราะมันจะเก็บข้อมูลการใช้ของเรา ถ้าเราใช้ ibanking หรือ โอนเงิน ชำระเงิน หรือ เรื่องสำคัญ อาจถูกลักขโมย Code Password ข้อมูลต่างๆได้

PLEASE BE CAREFUL WHENEVER YOU'RE USING A public computer (Like INTERNET CAFES. ETC ). CHECK THE BACK OF THE PC AND SEE IF THE BELOW DEVICE IS THERE.... IF SO..then DO NOT USE IT!!!

New storing device fits at the end of the keyboard cable connecting to the PC specialized to save all typed keys in it? Mostly could be used in net cafes, exhibitions, hotels and airports therefore be careful especially the people who use the internet in these places to enter their bank accounts online or any other important sites.
After you enter the bank account and leave the PC it will be easy to open your account again as all what you have typed has been saved in the Black device.

Therefore, you should check the PC for any suspicious piece behind it before using the net in public places for important sites.

Please send it to all who you know to educate them against this fraud.ไม่มีความคิดเห็น: