26 ธ.ค. 2553

10 นวัตกรรมเด่นแห่งปี 2553

*สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกาศ "10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี
2553 (TOP TEN INNOVATIVE BUSINESS 2010)"
เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชน
และแนวโน้มของธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศไทย

สำหรับการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม เป็นการคัดเลือกผลงานจากโครงการที่
สนช.ได้ให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 549 โครงการ วงเงินสนับสนุน 519.7 ล้านบาท
ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 9,300 ล้านบาท

โดยการพิจารณาคัดเลือกนั้นคัดจาก หลักเกณฑ์ต่าง ๆ คือ 1.รูปแบบธุรกิจใหม่
2.สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่น 3.มีศักยภาพสูงในตลาดโลก
4.การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 5.การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ
6.ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวด้านนวัตกรรม

สำหรับ 10 นวัตกรรมเด่นแห่งปีมีดังนี้

"โอเชี่ยน ทิชชู คัลเจอร์"...ระบบขนส่งต้นอ่อนกล้วยไม้ทางเรือ
จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออคิดส์
บริษัทได้คิดระบบขนส่งต้นอ่อนกล้วยไม้ทางเรือ
เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งจากทางอากาศที่ปกติการขนส่งกล้วยไม้จะต้องมีแสงสว่างด้วย
แต่การทำให้กล้วยไม้สามารถโตในที่มืดได้
ทำให้ขนส่งทางเรือซึ่งใช้ระยะเวลานานได้ ต้นทุนจึงถูกลง

"พระพาย"...กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 2 กิโลวัตต์ ชนิดเสาเดี่ยวร่วม ม.
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป?นนวัตกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้าสำหรับประเทศแถบร้อนที่มีความเร็วลมต่ำ
เฉลี่ยเพียง 3-4 เมตร ต่อวินาที
โดยกังหันลมดังกล่าวเป็นการลดต้นทุนของเสาและวัสดุเหล็ก
สามารถทำงานได้ต่อเนื่องหากชุดใดชุดหนึ่งต้องซ่อมบำรุงหรือดูแลรักษา

"ไอ-ฟรุ๊ต"...ไอศกรีมเนื้อผลไม้สด บริษัท อินโนเวทีฟ ฟู้ด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่แข็ง
ด้วยการนำเนื้อทุเรียนสดมาผ่านการปั่นภายใต้สภาวะควบคุม
จากนั้นจึงนำไปบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น
ลักษณะคล้ายลูกโป่ง แล้วนำไป แช่แข็ง พร้อมรับประทานได้ทันที

"ฮิวแมนทริกซ์"...ระบบธุรกิจสู่งานบุคคล บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่สามารถรองรับความต้องการในการใช้งานขององค์กรในหลากหลายระดับ
โดยให้บริการแบบไม่ต้องติดตั้งระบบ สามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย
โดยคิดค่าบริการตามจำนวนบุคลากรในองค์กร
ซึ่งปัจจุบันการติดตั้งระบบมีต้นทุนที่สูง
และไม่เหมาะกับแนวทางของหลายบริษัทที่ต้องการจะลดต้นทุนอีกด้วย

ขณะนี้บริษัทสามารถปิดการขายและ กำลังดำเนินการติดตั้งระบบให้กับ Minor Group
of Companies โดยมีมูลค่างานตามสัญญากว่า 300 ล้านบาท และบริษัท ซีเกท
เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีมูลค่างานกว่า 50 ล้านบาท
รวมทั้งอีกหลายโครงการที่ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว

"การ์เมนโต้"...แผ่นบอร์ดและเฟอร์นิเจอร์จากเศษผ้า จากบริษัท สามพิม จำกัด
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้
โดยมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้เป็นอย่างดี
ทำมาจากเศษผ้าเหลือใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค

"นีม เพาเวอร์" สารสกัดจากสะเดาคุณภาพสูง บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
เป็นการผลิตสารสกัดจากสะเดาทดแทน ยาปราบศัตรูพืชจากสารเคมี

นวัตกรรมนี้สามารถที่จะทดแทนการนำเข้ายาปราบศัตรูพืชที่มีมูลค่าสูงถึง 1,900
ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์ลดลง
โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายสารสกัดนี้จำนวน 20,000 ลิตรต่อปี
และสร้างรายได้สูงถึงปีละ 16 ล้านบาท

"บาเซียนา"...สารชีวภาพเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว บริษัท
ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชจากเชื้อราขาวบิวเวอเรีย
(Beauveria bassiana) ด้วยถังหมักแบบอาหารแข็งอัตโนมัติ (Solid State
Fermentation) ภายใต้การควบคุมสภาวะการหมักที่เหมาะสม
ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและได้สารชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีตลาดเป้าหมายหลักคือ หน่วยงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และตลาดรองคือตลาดภาคเอกชน โดยใน ปีแรกบริษัทจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 30
ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 30% ในแต่ละปีถัดไป

"เคยู ออร์กานิก บีฟ"...ระบบการเลี้ยงและการผลิตเนื้อโคภายใต้มาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์ สหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด
เป?นนวัตกรรมการผลิตเนื้อโคอินทรีย์ด้วยวิธีการเลี้ยงโคในแปลงหญ้าหมุนเวียนและใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
(RFID) ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ซึ่งลักษณะของโครงการดังกล่าวเป็นระบบการผลิตเนื้อโคตามวิถีธรรมชาติ
โดยจะปล่อยให้โคกินหญ้าตามธรรมชาติเป็นอาหารหลัก

ภายใต้ตราสินค้า "KU Organic Beef"
มหาวิทยาลัยเน้นตลาดหลักไปยังกลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทยและผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความใส่ใจในความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพ
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10%
และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อโคสูงถึง 20-30% จากราคาท้องตลาด

"อะบาโลน คอลลาเจน"...คอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม
จำกัด เป็นกระบวนการผลิตคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ
โดยการนำหอยเป๋าฮื้อมาผ่านกระบวนการสกัดเย็น
ทั้งนี้คอลลาเจนที่สกัดได้สามารถนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางได้

ปัจจุบันบริษัทสามารถสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและ­เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อได้ปีละไม่ต่ำกว่า
30 ล้านบาท

สุดท้าย "ซีอีพี"...เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน บริษัท เชียงใหม่
เอ็นไวรอนเมนท์ โปรเทค จำกัด ผลิตภัณฑ์เตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก (2 ตันต่อวัน)
โดยอาศัยหลักการเผาไหม้แบบกระบวนการ แก๊สซิฟิเคชั่น
แทนกระบวนการเผาไหม้โดยตรงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

กระบวนการเผาไหม้ดังกล่าวจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าก๊าซสังเคราะห์
สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้มลงได้
และได้พัฒนาออกแบบระบบบำบัดอากาศเพิ่มเติม
สามารถบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
เป็นอีกนวัตกรรมรองรับการใช้ชีวิตในอนาคตอันใกล้

ไม่มีความคิดเห็น: