31 ธ.ค. 2553

หมอดู ภิญโญ พงศ์เจริญ ทำนายปี54

ครั้งที่ 1 เกิดจุดจันทร์ดับในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 16.03 น.
ได้บังเกิดสุริยุปราคาในราศีธนู เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ในระยะ 19 องศา 38 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านฉัฏฐมนวางศ์ 4 ทุติยตรียางศ์ 3 เสวยปุรพาษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 20
ในอาณาเขตของมหัทธโนฤกษ์
อุปราคาครั้งนี้เป็นสุริยุปราคาได้บังเกิดขึ้นในราศีธนู เวลา 16.03 น.
มองเห็นได้ในประเทศไทย ราศีธนูเป็นราศีชั้นที่ 3 ชนิดทวิภาวะราศี
หรือสามัญราศีก็เรียก หรืออุภยราศีก็เรียก
จะก่อให้เกิดเรื่องไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองที่ส่งผลยุ่งยากสลับซับซ้อนซึ่งยาก
แก่การสอบสวน
เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงทางการเมือง การชุมนุม
ของกรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงาน
เป็นห้วงเวลาที่เกิดคดีอาชญากรรมมากขึ้น เกิดโรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์
ระบาดอย่างหนัก มีความยุ่งยากในวงการศาสนา วัดวาอาราม การศึกษา สถาบันการศึกษา
กฎหมายและการแพทย์ มีผลตามหลังอุปราคาด้วยอุบัติเหตุที่เกิดเพิ่มขึ้น
ระวังอุบัติเหตุในการเดินทางทางทะเล ทางพื้นดินและทางอากาศ ดังนั้น
การเดินทางไกลๆ จึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง
อุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุไฟ ให้ระมัดระวังเรื่อง
ปัญหาความไม่สงบในบ้านเมือง จะเกิดอัคคีภัย
มีปัญหาความขัดแย้งอันนำมาซึ่งไฟไหม้ครั้งสำคัญ ระวังเรื่องการวางเพลิง
มีเรื่องทำให้จิตใจของพวกผู้ชายวุ่นวาย เกิดเหตุการณ์สาธารณะที่ตื่นเต้น
เกิดการก่อกวน เกิดการมีปากเสียง เกิดเหตุคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญสำคัญ
บางครั้งเกิดการปะทะของกองกำลังต่างๆ ที่รุนแรง
และอาจเกิดภัยของสงคราม กองทัพเกิดการเคลื่อนไหวคึกคัก เกิดการตายของ
ประชาชนและมีการสูญเสียบุคคลสำคัญในระดับสูง ฝนแล้ง ดินฟ้าอากาศแปรปรวน
มีการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องไฟและน้ำในโครงการต่างๆ
และมีการจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น ประชาชนถูกกระทบกระเทือนในการดำรงชีวิต
อุปราคาครั้งนี้บังเกิดในอาณาเขตของฉัฏฐมนวางศ์ 4 ทุติยตรียางศ์ 3
ในราศีธนู โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองกล่าวว่า
โรคทางปากและทางเท้าจะระบาด จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บระบาด
มีเชื้อโรคใหม่เกิดขึ้น ประชาชนจะเจ็บป่วย
มีโรคภัยไข้เจ็บแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลและผู้นำระดับสูงออกมา
แสดงบทบาทให้ความช่วยเหลือประชาชน

ราศีธนูเป็นพื้นที่ภพที่ 9 ของดวงเมือง ภพที่ 9 หมายถึง การคมนาคมทางไกล
เช่น การเดินเรือ การคมนาคมทางทะเล การบิน
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนโดยสารหรือส่งสินค้าก็ตาม การเดินทางไกลทางบก
การสื่อสารกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรศัพท์ และเทคโนโลยีต่างๆ ก็ตาม
ข่าวสารทางการเมืองนอกประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์ การโฆษณา การพิมพ์ การศาสนา
การศาล ผู้พิพากษา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สถาบันชั้นสูง ปรัชญา ศาสตราจารย์

เมื่อเกิดอุปราคาในภพที่ 9
จะเกิดปัญหาขัดแย้งยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องสนธิสัญญา
ข้อตกลงในวงการต่างประเทศ วงการการศึกษา การแพทย์และกฎหมาย
จะสูญเสียผู้ใหญ่ในบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศาสนา
จะเกิดการสูญเสียผู้นำในวงการศาสนา เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับนิกาย ต่างๆ
เกิดพายุครั้งใหญ่ เกิดมีอุบัติเหตุครั้งสำคัญ มีอุบัติภัยทางทะเลและทางอากาศ
อากาศยานตกได้รับความเสียหาย
ยังความอับโชคให้แก่การเดินเรือและกะลาสี บังเกิดความยุ่งยากจากต่างประเทศ
และมีปัญหาเกี่ยวกับดินแดนอาณาเขตที่มีแนวโน้มจะบานปลาย

อุปราคาครั้งนี้เกิดในปุรพาษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 20 ในอาณาเขตของมหัทธโนฤกษ์
มหัทธโน แปลว่า คหบดี เศรษฐี ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีดาวจันทร์ (2)
เป็นพระเคราะห์ผู้รักษาฤกษ์ ฤกษ์นี้เป็นบูรณนักษัตรฤกษ์ ถือเป็นฤกษ์ที่ดี
มุ่งให้มีความมั่นคง เข้มแข็งถาวร เป็นปึกแผ่นแน่นหนา
มีความพร้อมเพรียง มีความเจริญก้าวหน้า เหมาะแก่การประกอบกิจการงานของ เศรษฐี
พ่อค้า คหบดี นายห้าง นายธนาคาร การเงิน การค้า การอุตสาหกรรม
ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ทำมาค้าขึ้น
มีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น มีเงินทองไหลมาเทมา
ตลอดจนการประกอบการงานมงคลได้ทุกอย่าง เช่น การปลูกสร้างอาคารเป็นหลักฐานมั่นคง
ขึ้นบ้านใหม่ โกนผมไฟ งานมงคลสมรส
รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เปิดสถาบันการเงิน ธนาคาร
ห้างร้านและบริษัท ลาสิกขา

ดังนั้น
เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นในฤกษ์นี้จึงทำให้มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับกฎหมายทางการ
เงิน มีการสูญเสียเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีฐานะร่ำรวยจะประสบกับปัญหา
มีการลักวิ่งชิงปล้นเกี่ยวกับเงินทองกันมากขึ้น
ครั้งที่ 2 เกิดจุดจันทร์ดับในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 04.03 น.
ได้บังเกิดสุริยุปราคาในราศีพฤษภ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) ในระยะ 17 องศา 01 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านฉัฏฐมนวางศ์ 4 ทุติยตรียางศ์ 4 (พิษครุฑ)
เสวยโรหิณีนักษัตรฤกษ์ที่ 4 ในอาณาเขตของภูมิปาโลฤกษ์
อุปราคาในครั้งนี้เป็นสุริยุปราคา ได้บังเกิดขึ้นในราศีรูปโค
เวลากลางคืน จึงไม่สามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย ราศีพฤษภเป็นราศีชั้น 2
ชนิดสถิรราศี มีผลคงอยู่ได้นาน
แต่ในบางกรณีเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันทีโดยไม่ทันคาดหมายและรุนแรง
ทำให้เกิดภัยพิบัติใหญ่โต มีอิทธิพลครอบงำรัฐสภาและการเงินของชาติ
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก มีปัญหาสำคัญที่จะต้องป้องกันแก้ไข ผลของการเปลี่ยน
แปลงอาจทำให้เกิดโรคภัยระบาด มีคนล้มตายเพิ่มขึ้น
บุคคลสำคัญของประเทศถึงแก่กรรม

อุปราคาครั้งนี้เกิดในราศีพฤษภ เป็นปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)
ให้ระมัดระวังเรื่องดิน ความเสียหายเกี่ยวกับแผ่นดิน
การสูญเสียที่ดิน แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด แผ่นดินถล่ม การพังทลายของดิน อาคาร
ตึกรามบ้านช่อง สิ่งก่อสร้างพังทลาย ทำให้เกิดผลเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร
ดินแดนอาณาเขตมีปัญหา การค้าขาย การเกษตรกรรม
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและน้ำอุปโภคบริโภค
น้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรยังเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข
โลกธุรกิจถูกก่อกวนหรือถูกกระทบกระเทือน รัฐบาลมีคะแนนนิยมตกต่ำลง
เพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการคอรัปชั่น เกิดการฉกฉวยโอกาส
เอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นทั่วไป จนทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนชั้นมากขึ้น
นายทุนกับกรรมกรและผู้ใช้แรงงาน

มีการนัดหยุดงานปรากฏให้เห็นทั่วไป เกิดการว่างงานมากขึ้น
ธุรกิจและการงานประสบกับปัญหา
เช่น การขาดทุน งานบริการที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด
สุขภาพของประชาชนและโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนถูกกระทบกระเทือน
อำนวยความอับโชคให้กับรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ
และบางครั้งกับผู้นำในระดับสูง มีปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศแปรปรวนติดตามมา
เกิดสุริยุปราคาในราศีพฤษภ ในระยะ 17 องศา 01 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านฉัฏฐมนวางศ์ 4 ทุติยตรียางศ์ 4 (พิษครุฑ)
การเดินทางและการติดต่อสื่อสารจะมีปัญหาระส่ำระสายไปทั่วประเทศ ผู้นำในระดับสูง
ผู้ปกครองที่ดำรงอำนาจอยู่จะเกิดอันตราย
บุคคลที่มีชื่อเสียงจะป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม การประชุมมีปัญหา
ราศีพฤษภเป็นภพที่ 2 ของดวงเมือง
การเงินของประเทศจะถูกกระทบกระเทือนได้รับความเสียหาย ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง และการค้าเกิดความยุ่งยาก มีปัญหาและอุปสรรคที่สลับซับซ้อน
และยุ่งยากซับซ้อนที่จะแก้ไข เกิดความล้มเหลวทางการเงินและการค้าครั้งใหญ่
อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบไปทั่ว ธนาคารและสถาบันทางการเงินตกอยู่ในฐานะคับขัน
เกิดความผันแปรในทางภาษีอากร นายธนาคารหรือนักการเงินผู้มีอิทธิพลถึงแก่กรรม

อุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในโรหิณีนักษัตรฤกษ์ที่
4 ในอาณาเขตของภูมิปาโลฤกษ์ บาทฤกษ์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นพิษครุฑ ภูมิปาโล
แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน มีพระพุธ (4) เป็นพระเคราะห์ผู้รักษาฤกษ์
เป็นบูรณฤกษ์ที่เข้มแข็ง เหมาะแก่การวางฤกษ์ประกอบกิจการงานเพื่อความมั่นคง
ถาวรเป็นหลักฐานในระยะเวลายาวนาน ค่อยๆ
เจริญขึ้นจนบรรลุวัตถุประสงค์หลัก เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บ้านที่ดิน อาคารสถานที่ เช่น จัดสรรบ้านและที่ดิน ลงเสาเข็ม ปลูกสร้างอาคาร
บ้านเรือน ยกศาลพระภูมิ ถาวรวัตถุ พิพิธภัณฑ์ การเกษตร ควบคุมดูแลรักษาพัสดุ
การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งก่อสร้างต่างๆ
เปิดอาคาร กิจการบริษัท ห้างร้านเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือการเกษตร
หมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขา

เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นในฤกษ์นี้ย่อมไม่ส่งผลดีด้านการรักษาแผ่นดิน ดินแดนและ
น่านน้ำอาณาเขตมีปัญหาขัดแย้ง ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงควรระมัดระวังให้ดี
เพราะอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการเมืองการปกครองติดตามมา
ระเบียบแบบแผนในสายการปกครองไม่ชัดเจน เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายจนเกิดการระส่ำ
ระสาย ปัญหาเรื่องดินแดนอาณาเขตเป็นปัญหาที่ต้องหาทางออกทั้งสี่ทิศ

ครั้งที่ 3 เกิดจุดจันทร์เพ็ญในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 03.15 น.
ได้บังเกิดจันทรุปราคาเป็นสรรพคราสในราศีธนู เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ในระยะ 00 องศา
23 ลิปดา รัศมีคราสพาดผ่านปฐมนวางศ์ 3 ปฐมตรียางศ์ 5 เสวยมูละนักษัตรฤกษ์ที่ 19
ในอาณาเขตของทลิทโทฤกษ์
จันทรุปราคายังให้ผลรุนแรงน้อยกว่าสุริยุปราคาก็จริงอยู่
แต่ยังมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องของประเทศชาติ ประชาชนหรือคนหมู่มาก
จันทรุปราคาครั้งนี้เป็นชนิดมืดมิดดวงจึงมีความสำคัญมาก ได้บังเกิดขึ้นใน
ราศีธนู เวลากลางคืน
จึงสามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย ราศีธนูเป็นราศีที่ตั้งของภพสำคัญ
จึงมีความสำคัญมากที่จะต้องทำการศึกษา ราศีธนูเป็นราศีชั้นที่
3 ซึ่งเป็นทวิภาวะราศี หรือสามัญราศี หรืออุภยราศี
จะก่อให้เกิดเรื่องที่ส่งผลยุ่งยากสลับซับซ้อนซึ่งยากแก่การสอบสวน
เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงทางการเมือง การชุมนุม
ของกรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงาน เป็นห้วงเวลาที่เกิดคดีอาชญากรรมมากขึ้น
โรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์ระบาดอย่างหนัก
มีความยุ่งยากในวงการศาสนาและการศึกษา มีผลตามหลังอุปราคาด้วยอุบัติเหตุ
ครั้งสำคัญเกิดขึ้นในการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งทางทะเล ทางพื้นดิน และทางอากาศ
ดังนั้น การเดินทางจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง ราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟ
ให้ระมัดระวังจะเกิดอัคคีภัย จะเกิดไฟไหม้ครั้งสำคัญ มีเรื่องทำให้จิตใจของ
พวกผู้ชายวุ่นวาย เกิดเหตุการณ์สาธารณะที่ตื่นเต้น เกิดการก่อกวน
เกิดการมีปากเสียง เกิดเหตุฆาตกรรมสำคัญ บางครั้งเกิดการปะทะของกองกำลังต่างๆ
และอาจเกิดภัยของสงคราม กองทัพเกิดการเคลื่อนไหวคึกคัก
เกิดการตายของประชาชนและบุคคลสำคัญในระดับสูง ทั้งๆ ที่จะเข้าสู่ฤดูฝน
แต่อากาศยังร้อน ฝนยังแล้ง
มีการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องไฟและน้ำในโครงการต่างๆ
และมีการจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น ประชาชนถูกกระทบกระเทือนในการดำรงชีวิต

อุปราคาครั้งนี้รัศมีคราสพาดผ่านปฐมนวางศ์ 3 ปฐมตรียางศ์
5 โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองกล่าวว่า จะเกิดคดีอาชญากรรมที่รุนแรงยิ่ง
ขึ้น เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง
ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากจนผู้นำระดับสูงออกมาแสดงบทบาทให้ความช่วย
เหลือประชาชน
ราศีธนูเป็นภพที่ 9 ของดวงเมือง ภพที่ 9 หมายถึง การคมนาคมทางไกล เช่น
การเดินเรือ การคมนาคมทางทะเล การบิน
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนโดยสารหรือส่งสินค้าก็ตาม การเดินทางไกลทางบก
การสื่อสารกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรศัพท์ และเทคโนโลยีต่างๆ ก็ตาม
ข่าวสารทางการเมืองนอกประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์ การโฆษณา การพิมพ์ การศาสนา
การศาล ผู้พิพากษา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สถาบันชั้นสูง ปรัชญา ศาสตราจารย์

เมื่อเกิดอุปราคาในภพที่ 9
จะเกิดปัญหายุ่งยากวุ่นวายในวงการศาสนา วงการการศึกษา วงการแพทย์และกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศาสนา จะเกิดการสูญเสียผู้นำ
เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับนิกายต่างๆ เกิดพายุใหญ่ เกิดอุบัติเหตุครั้ง
สำคัญ มีอุบัติภัยทางทะเลและทางอากาศ อากาศยานตกได้รับความเสียหาย
ยังความอับโชคให้แก่การเดินเรือและกะลาสี
บังเกิดความยุ่งยากจากต่างประเทศแดนไกลและดินแดนอาณาเขต
เนื่องจากเป็นจันทรุปราคาในเรือนศุภะ
จึงควรดูแลสุขภาพอนามัยของผู้นำทางจิตวิญญาณและสตรีผู้สูงศักดิ์ให้ดี
เพราะจะเจ็บป่วยหรือสูญเสีย นำความเศร้าโศกมาสู่ประชาชนได้
อุปราคาครั้งนี้เกิดในมูละนักษัตรฤกษ์ที่ 19 ในอาณาเขตของทลิทโทฤกษ์
บาทฤกษ์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นพิษนาค ทลิทโท แปลว่า ผู้ขอ ผู้มักน้อย
ยากจนเข็ญใจ มีพระอาทิตย์ (1) เป็นพระเคราะห์ผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ที่ 1
เป็นนวางค์ขาด เรียกว่าจัตตุรฤกษ์ หรือขันธฤกษ์ (พยะกะริขัง) จึงไม่ควรให้ฤกษ์
เพราะเป็นจุดให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่างๆ
ได้ ฤกษ์นี้ใช้ประกอบกิจการเพื่อให้เกิดความเมตตาปรานี มีความสงสารเห็นอก
เห็นใจกัน ยินยอมให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือแต่โดยดี ได้ลาภจากการขอ เช่น
การสู่ขอ ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อขอความเป็นธรรม กู้ยืมเงิน ทวงหนี้
ขอสิ่งต่างๆ งานที่ต้องการความช่วยเหลือ ของานทำ ขอผัดผ่อน ขอร้อง ขอคืนดี
ขอส่วนแบ่ง รับเงินปันผล เรี่ยไร เปิดงานการกุศล สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
หาผู้อุปการะ ผู้ช่วยเหลือ ผู้ค้ำประกัน เปิดร้านขายของชำเล็กๆ น้อยๆ
กิจการซื้อขายของชำรุด ของเก่า สมัครงานหรือทำการใดๆ ที่ริเริ่มใหม่
ดังนั้น เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นในฤกษ์นี้จะทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะตรงกัน
ข้าม คือ สังคมจะมีการเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น
ไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่มีความเมตตาปรานี ขาดการประนีประนอม
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีการเห็นแก่ได้ ชิงดีชิงเด่นกันมากขึ้น

ครั้งที่ 4 เกิดจุดจันทร์ดับในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 15.54 น.
ได้บังเกิดสุริยุปราคาในราศีมิถุน วาโยธาตุ (ธาตุลม) ในระยะ 15 องศา 11 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านปัญจมนวางศ์ 7(8) ทุติยตรียางศ์ 6 เสวยอารทรานักษัตรฤกษ์ที่ 6
ในอาณาเขตของเทวีฤกษ์
อุปราคาในครั้งนี้ได้บังเกิดขึ้นในราศีคนคู่ ซึ่งเป็นราศีชั้นที่ 3
ซึ่งเป็นทวิภาวะราศี
จะก่อให้เกิดเรื่องที่ส่งผลยุ่งยากสลับซับซ้อนซึ่งยากแก่การสอบสวน
นอกจากจะเป็นราศีของภพเรือนมุม
ไม่บังเกิดผลใหญ่โตและสำคัญเหมือนอุปราคาที่เกิดในราศีอื่นๆ เกิดความยุ่ง
ยากเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงาน
เป็นห้วงเวลาที่เกิดอาชญากรรมมากมาย โรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์ระบาดอย่างหนัก
และความอยากได้ มีความยุ่งยากในวงการศาสนา วงการการศึกษา
กฎหมายและการแพทย์ มีผลตามหลังอุปราคาด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายในการ
เดินทางท่องเที่ยว ทั้งทางทะเล ทางพื้นดินและทางอากาศ
ดังนั้น การเดินทางจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง
อุปราคาครั้งนี้เกิดในราศีมิถุน เป็นวาโยธาตุ (ธาตุลม)
ทำให้เกิดลมพายุทำลายล้างที่รุนแรง รัฐสภาจะตกต่ำ
ถูกครอบงำโดยผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์
มีปัญหายุ่งยากในการร่างกฎหมาย กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา
คณะพรรคการเมืองมีการแตกแยกอย่างชัดเจน มีปัญหายุ่งยากกับประเทศเพื่อนบ้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกรบกวนและผันแปร
เกิดปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือพันธไมตรีกับมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน
และต่างประเทศจะขาดความนิยม

เกิดสุริยุปราคาในราศีมิถุน ในระยะ 15 องศา 11 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านปัญจมนวางศ์ 7 (8) ทุติยตรียางศ์ 6
จะเกิดอาชญากรรมอันร้ายแรงยิ่งนัก เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา
วงการนักบวชเกิดการแตกแยก ผู้นำในระดับสูง
ผู้ปกครองที่ดำรงอำนาจอยู่จะเกิดอันตราย
บุคคลที่มีชื่อเสียงจะป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม ราศีมิถุนเป็นภพที่ 3
ของดวงเมือง หมายถึง การขนส่ง การคมนาคมภายในประเทศ ทางรถไฟ ถนนหนทาง แม่น้ำ
ทะเล รถยนต์ ตลอดจนการให้ข่าวสาร การไปรษณีย์ การสื่อสารโทรศัพท์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร หนังสือเล่ม อินเทอร์เน็ต งานทางด้านวรรณกรรม การศึกษา โรงเรียน
ธุรกิจที่ต้องใช้สมองและบรรดาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ดังนั้น เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นจะมีอิทธิพลทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาในการ
เดินทางโดยรถไฟ รถยนต์ เรือ เกิดปัญหาและความยุ่งยากเกี่ยวกับการเดินทาง
การติดต่อ การขนส่ง การสื่อสาร
และจะเกิดปัญหาความยุ่งยากในวงการสื่อสารมวลชน การขนส่งมวลชน
วงการการศึกษา หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นักเขียน ผู้พิมพ์โฆษณา
และนักจัดรายการทางสื่อมวลชนต่างๆ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหา
และอุปสรรคที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากที่จะแก้ไข

อุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในเสวยอารทรานักษัตรฤกษ์ที่ 6 ในอาณาเขตของเทวีฤกษ์
มีพระพฤหัสบดี (5) เป็นพระเคราะห์ผู้รักษาฤกษ์ เป็นบูรณฤกษ์ เทวี แปลว่า นางพญา
หมายถึง
สตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูง เป็นฤกษ์เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีเกียรติยศชื่อเสียง สวยงาม หรูหรา อ่อนหวาน ร่มเย็น
เป็นเสน่ห์ในกายตน การประสบโชคลาภ สตรีอุปถัมภ์
มีความสมบูรณ์พูนสุข สมความปรารถนา เช่น การสู่ขอ งานหมั้น แต่งงาน
ส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอ เข้าเฝ้า เข้าหาเจ้านายฝ่ายสตรี เปิดงานแสดงศิลปชั้นสูง
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วัฒนธรรม ขายเสื้อผ้า
เครื่องสำอางแฟชั่น อัญมณี งานเกี่ยวกับความรัก การสังคม แจกวุฒิบัตร
เปิดสถาบัน โรงเรียน หอพักสตรี กิจการของสตรี ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขา เป็นต้น

เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นในฤกษ์นี้ทำให้วงการสตรีและเด็ก รวมทั้งวงการ
บันเทิง ศิลปินเด็กและสตรีมีปัญหา
สตรีและเด็กถูกล่วงละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงในหลายด้าน
เช่น สิทธิสตรีและเด็กถูกกระทบกระเทือน
การล่วงละเมิดทางเพศและการถูกเอาเปรียบเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์
เกิดการสูญเสียสตรีและบุคคลสำคัญในวงการดังกล่าว มีการฉกฉวยโอกาส
เอารัดเอาเปรียบทางการค้าเกิดขึ้นกับสตรีและเด็กโดยทั่วไป
มีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กและสตรี
ธุรกิจและการงานตามความหมายของหมวดฤกษ์ประสบปัญหายุ่งยาก
งานบริการงานรื่นเริงบันเทิงใจที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้
ชัด สุขภาพและโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเด็กและสตรีถูกกระทบกระเทือน
อบายมุขจะเฟื้องฟู ประชาชนจะลุ่มหลงในอบายมุขตามการโฆษณาชวนเชื่อ
ทำเกิดให้เกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมามากมาย
ครั้งที่ 5 เกิดจุดจันทร์ดับในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 13.10 น.
ได้บังเกิดสุริยุปราคาในราศีพิจิก อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ) ในระยะ 8 องศา 35 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านตติยนวางศ์ 4 ปฐมตรียางศ์ 3 เสวยอนุราธนักษัตรฤกษ์ที่ 17
ในอาณาเขตของราชาฤกษ์

อุปราคาในครั้งนี้เป็นสุริยุปราคา
ได้บังเกิดขึ้นในราศีพิจิกรูปแมงป่อง ราศีของคนก้นงอนเอวคอดเดินส่ายก้นไป
มา เกิดขึ้นในเวลากลางวัน จึงสามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย
ราศีพิจิกเป็นราศีชั้น 2 ชนิดสถิรราศี มีผลคงอยู่ได้นาน
แต่ในบางกรณีเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันทีโดยไม่ทันคาดหมายและรุนแรง ทำให้
เกิดภัยพิบัติใหญ่โต มีอิทธิพลครอบงำรัฐสภาและการเงินของชาติ
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
มีปัญหาสำคัญที่จะต้องป้องกันแก้ไข ผลของการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สูญเสีย เช่น
เกิดการล้มตาย เกิดโรคภัยระบาด มีคนล้มตายเพิ่มขึ้น
บุคคลสำคัญของประเทศถึงแก่กรรม
อุปราคาเกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งเป็นอาโปธาตุ
(ธาตุน้ำ) ก่อให้เกิดปัญหาวาตภัยและอุทกภัยที่รุนแรง สึนามิกำลังถามหา
ประชาชนหวาดผวาไปตามๆ กัน
ฝนตกมากจนเกินไป เกิดพายุหมุนและฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง บางพื้นที่เกิดฝนตกหนัก
น้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับประชาชนจำนวนมาก
มีการตายจากการจมน้ำ เกิดอุบัติภัยในแม่น้ำ ทะเล มหาสมุทร
รัฐบาลประสบปัญหาอย่างรุนแรงเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำ ทั้งน้ำที่ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
อาชีพเกี่ยวกับน้ำ น้ำเมา ของเหลวมีปัญหา โรคภัยไข้เจ็บยังระบาดอย่างหนัก
ทำให้คนตายเพิ่มขึ้นจากโรคภัยที่มาจากน้ำและของเหลว การค้าและเกษตรกรรมเสียหาย

อุปราคาเกิดขึ้นในภพที่ 8 ของดวงเมือง ภพที่ 8 หมายถึง การตาย
ประเภทของคนตาย ภาษีคนตาย ความสัมพันธ์ทางการเงินกับต่างประเทศ
ความลับของรัฐบาล โรคระบาด สภาองคมนตรี ดังนั้น เมื่อเกิดอุปราคาในภพที่ 8
จะบังเกิดความอับโชคแก่ผู้นำ
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและรัฐบาล ในโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองกล่าวว่า
ถ้าเป็นสุริยุปราคา
บุคคลสำคัญบางคนจะถึงแก่กรรมหรือไม่ก็เป็นผู้อยู่ในราชตระกูล ชนชั้นสูง
ถ้าเป็นจันทรุปราคาจะเกิดการตายในหมู่ชนสามัญหรือสตรีผู้มีชื่อเสียง สุขภาพ
ของประชาชนของประเทศเสื่อมโทรม เกิดโรคระบาด ประชาชนเจ็บไข้
เกิดอาชญากรรมร้ายแรง เกิดความปั่นป่วนในวงการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดก กฎหมายมรดก ของเก่าๆ สิ่งเก่าๆ
และความสัมพันธ์ทางการเงินกับต่างประเทศ ความลับของรัฐบาลจะถูกเปิดเผยออกมา
รัศมีคราสพาดผ่านตติยนวางศ์ 4 ปฐมตรียางศ์ 3
ระวังจะเกิดปัญหาที่รุนแรงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนเกิดเป็น
ภาวะสงคราม เกิดความสับสนอลหม่านไปทั่ว เกิดการเปลี่ยนแปของสภาพดินฟ้าอากาศที่
รุนแรง มีพายุใหญ่ น้ำท่วม เกิดผลส่วนใหญ่ในทางอุตุนิยมวิทยา
อุปราคาครั้งนี้พาดผ่านอนุราธนักษัตรฤกษ์ที่ 17 ในอาณาเขตของราชาฤกษ์ ราชา
แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน มีดาวศุกร์ (6) เป็นพระเคราะห์ผู้รักษาฤกษ์
ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ที่ดี มีความมั่นคงเข้มแข็ง โอ่อ่า
ยิ่งใหญ่ไพศาล มีคนยกย่องสรรเสริญ โดยเฉพาะกิจของผู้ใหญ่ ผู้นำ
เหมาะสำหรับงานราชพิธี รัฐพิธี
ราชการงานเมือง งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม การปกครอง บังคับบัญชา
การเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ การจัดตั้งรัฐบาล ตั้งเสาหลักเมือง
ทำงานชิ้นสำคัญที่ต้องแสดงฝีมือ และแสวงหาชื่อเสียง เกียรติคุณ การควบคุมกิจการ
เข้าหาผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่มีเกียรติหรูหรา วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารที่สง่างาม
การเปิดทำการของทางราชการ เปิดสถาบัน โรงเรียน หอพักชาย
เปิดกิจการบริษัทห้างร้านและขึ้นบ้านใหม่ที่ใหญ่โตโอ่อ่า เดินทางตรวจงาน
เอาของเข้าบ้าน นุ่งห่มผ้าใหม่ ซื้อยานพาหนะ ซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยหรู
แสดงสุนทรพจน์ ประชุมเสนาธิการ แถลงนโยบาย เป็นต้น

เมื่ออุปราคาพาดผ่านฤกษ์นี้จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียบุคคลสำคัญในระดับสูง
ผู้นำจะเจ็บป่วย
บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับสูงมีปัญหาหรือเจ็บป่วยจนปฏิบัติหน้าที่มิ
ได้จนกระทั่งต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ราชพิธี รัฐพิธี
ราชการงานเมืองเกิดมีปัญหาและอุปสรรคต้องแก้ไข
มีปัญหาเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศถูกกระทบกระเทือน
ครั้งที่ 6 เกิดจุดจันทร์เพ็ญในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 21.38 น.
ได้บังเกิดจันทรุปราคาในราศีพฤษภ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) ในระยะ 24 องศา 10 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านอัฏฐมนวางศ์ 1 ตติยตรียางศ์ 7 เสวยมฤคศิรนักษัตรฤกษ์ที่ 5
ในอาณาเขตของเทศาตรีฤกษ์
อุปราคาในครั้งนี้เป็นจันทรุปราคา ได้บังเกิดขึ้นในราศีพฤษภ
(รูปโค) เวลากลางคืน สามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย ราศีพฤษภเป็นราศีชั้น 2
ชนิดสถิรราศี มีผลคงอยู่ได้นาน
แต่ในบางกรณีเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันทีโดยไม่ทันคาดหมายและรุนแรง
ทำให้เกิดภัยพิบัติใหญ่โต มีอิทธิพลครอบงำรัฐสภาและการเงินของชาติ
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก มีปัญหาสำคัญที่จะต้องป้องกันแก้ไข
ผลของการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดโรคภัยระบาด มีคนล้มตายเพิ่มขึ้น
บุคคลสำคัญของประเทศถึงแก่กรรม

อุปราคาเกิดในราศีพฤษภ เป็นปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) ให้ระมัดระวังเรื่องดิน
ความเสียหายเกี่ยวกับแผ่นดิน การสูญเสียที่ดิน แผ่นดินทรุด แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม การพังทลายของดิน อาคาร ตึกรามบ้านช่อง สิ่งก่อสร้างพังทลาย
ทำให้เกิดผลเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร ดินแดนอาณาเขตมีปัญหา การค้าขาย
การเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและน้ำอุปโภคบริโภค
น้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรยังเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข
โลกธุรกิจถูกก่อกวนหรือถูกกระทบกระเทือน รัฐบาลมีคะแนนนิยมตกต่ำลง
เพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการคอรัปชั่น เกิดการฉกฉวยโอกาส
เอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นทั่วไป จนทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนชั้นมากขึ้น
นายทุนกับกรรมกรและผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงานปรากฏให้เห็นทั่วไป
เกิดการว่างงานมากขึ้น ธุรกิจและการงานประสบกับปัญหา เช่น
การขาดทุน งานบริการที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด
สุขภาพของประชาชนและโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนถูกกระทบกระเทือน
อำนวยความอับโชคให้กับรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ
และบางครั้งกับผู้นำในระดับสูง มีปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศแปรปรวนติดตามมา

เกิดอุปราคาในราศีพฤษภ ในระยะ 24 องศา 10 ลิปดา
รัศมีคราสพาดผ่านอัฏฐมนวางศ์ 1 ตติยตรียางศ์ 7
ระวังปัญหาข้าวยากหมากแพง อุบัติภัยและโรคภัยไข้เจ็บระบาด
ประชาชนได้รับผลกระทบกระเทือน
ราศีพฤษภเป็นภพที่ 2 ของดวงเมือง
การเงินของประเทศจะถูกกระทบกระเทือนได้รับความเสียหาย ปัญหาเกี่ยวกับการ เงิน
การคลัง เศรษฐกิจและการค้าเกิดความยุ่งยาก
มีปัญหาและอุปสรรคที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากที่จะแก้ไข
เกิดความล้มเหลวทางการเงินและการค้าครั้งใหญ่ อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบไปทั่ว
ธนาคารและสถาบันทางการเงินตกอยู่ในฐานะคับขัน เกิดความผันแปรในทางภาษี
นายธนาคารหรือนักการเงินผู้มีอิทธิพลถึงแก่กรรม
อุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในเสวยมฤคศิรนักษัตรฤกษ์ที่
5 ในอาณาเขตของเทศาตรีฤกษ์ เทศาตรี แปลว่า ข้ามถิ่น หมายถึง ฤกษ์พ่อค้าข้ามถิ่น
มีพระเสาร์ (7) เป็นพระเคราะห์ผู้รักษาฤกษ์ เป็นฤกษ์แตก
เพราะบาทฤกษ์จะอยู่สองราศี ราศีละ 2 บาท เรียกว่าพินทุฤกษ์ หรือติณฤกษ์
เหมาะสำหรับการติดต่อค้าขายระหว่างถิ่น ให้มีผู้นิยมชมชอบ มีความสนุก
สนาน มีคนไปมาหาสู่เข้าๆ ออกๆ มากมายมิได้ขาด เช่น
เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ บาร์ ไนต์คลับ ซ่องโสเภณี โรงแรม สโมสร ภัตตาคาร
คอฟฟี่ช็อป สถานบริการอาบอบนวด ธุรกิจการบันเทิง โรงภาพยนตร์ ศิลปิน นักแสดง
ตลาด ศูนย์การค้า การค้าต่างถิ่น

เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นในฤกษ์นี้จะเกิดปัญหาความสูญเสียเกิดขึ้น
จนมีผลให้กิจการมหรสพหยุดชะงัก วงการบันเทิง
ศิลปินมีปัญหา เกิดความเศร้าโศกเกิดขึ้นในประเทศ กิจการที่มีปัญหาหยุดชะงัก คือ
การมหรสพ การรื่นเริงบันเทิงใจ งานสังคมต่างๆ สโมสร สมาคม ศูนย์การค้า ภัตตาคาร
โรงแรม สถานบริการอาบอบนวด ภาพยนตร์ วิดีโอ ร้านเสริมสวย เครื่องสำอาง
เกิดการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการดังกล่าว มีการฉกฉวยโอกาส
เอารัดเอาเปรียบทางการค้าเกิดขึ้นทั่วไป
จนทำให้เกิดปัญหาค่าครองชีพ มีการแตกต่างชนชั้น
มีปัญหาระหว่างนายทุนกับกรรมกรและผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงานปรากฏให้เห็น
ทั่วไป มีคนว่างงานมากขึ้น
ธุรกิจและการงานตามความหมายของหมวดฤกษ์ประสบกับการขาดทุน
งานบริการ
งานรื่นเริงบันเทิงใจที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด สุขภาพของ
ประชาชนและโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนถูกกระทบกระเทือน อบายมุขจะเฟื่องฟู
ประชาชนจะลุ่มหลงในอบายมุขตามการโฆษณาชวนเชื่อ
ทำเกิดให้เกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมามากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ประเทศชาติเกิดวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เกิดมีอาเพศ 16
ประการขึ้นในบ้านเมือง

ดังนั้น จึงขอนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ลักษณาการทางสังคมได้ ดังนี้คือ
ดาวเดือนดินฟ้าจะอาเพศ อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน
มหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงกาฬ เกิดนิมิตพิศดารทุกบ้านเมือง
พระคงคาจะแดงเดือดดั่งเลือดนก อกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลือง
ผีป่าจะวิ่งเข้าสิงเมือง ผีเมืองจะออกไปอยู่ไพร
พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนี พระกาฬกลีจะเข้ามาเป็นไส้
พระธรณีจะตีอกไห้ อกพระกาฬจะไหม้อยู่เกรียมกรม
ในลักษณะทำนายไว้บ่อห่อนผิด เมื่อพินิจพิศจะเห็นสม
มิใช่เทศกาลร้อนก็ร้อนระงม มิใช่เทศกาลลมฝนก็อุบัติ
ทุกต้นไม้หย่อมหญ้าสารพัดเกิดวิบัตินานาทั่วสากล
เทวดาซึ่งรักษาพระศาสนาจะรักษาแต่ฝ่ายอกุศล
สัปบุรุษจะแพ้แก่ทรชน มิตรตนจะฆ่าซึ่งความรัก
ภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัว คนชั่วจะมล้างผู้มีศักดิ์
ลูกศิษย์จะสู้ครูพัก จะหาญหักผู้ใหญ่ให้เป็นน้อย
ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจ นักปราชญ์จะตกต่ำต้อย
กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม
ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่า เพราะจัณฑาลมันเข้ามาเสพสม
ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอารมณ์ เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยา
พระมหากษัตริย์จะเสื่อมสิงหนาท ประเทศราชจะเสื่อมซึ่งยศถา
อาสัจจะเลื่องลือชา พระธรรมาจะต่ำลึกลับ
ผู้กล้าจะเสื่อมใจหาญ จะสาปสูญวิชาการทั้งปวงสรรพ
ผู้มีสินจะถอยจากทรัพย์ สัปบุรุษจะอับซึ่งน้ำใจ
ทั้งอายุจะถอยเคลื่อนจากเดือนปี ประเวณีจะแปรปรวนตามวิสัย
ทั้งพืชแผ่นดินจะหย่อนไป ผลหมากรากไม้จะถอยรส
ทั้งสรรพว่านยาจะอาเพศ เคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมด
จวงจันทน์พรรณไม้อันหอมรส จะถอยถดไปตามประเพณี
ทั้งข้าวก็จะยากหมากจะแพง สารพันจะแห้งแล้งไปทุกที่
จะบังเกิดทรพิษมิคสัญญี ฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคน
เขตคานประเทศธานี จะเกิดการกลีทุกแห่งหน
จะอ้างว้างอกใจทั้งไพร่พล จะสาละวนถ้วนทั่วทั้งหญิงชาย
จะร้อนอกสมณาประชาราษฎร์ จะเกิดเข็ญเป็นอุบาทว์นั้นมากหลาย
จะรบราฆ่าฟันกันมากมาย ฝูงคนจะล้มตายลงเป็นเบือ
ทางน้ำจะแห้งเป็นทางบก เวียงวังจะรกเป็นป่าเสือ
สิงสาราสัตว์เนื้อเบื้อจะมิหลงหลอเหลือในแผ่นดิน
ทั้งผู้คนสารพัดสัตว์ทั้งหลาย จะสาปสูญล้มตายเสียหมดสิ้น
ด้วนพระกาฬจะมาผลาญแผ่นดิน จะสูญสิ้นการณรงค์สงครามกัน
กรุงศรีอยุธยาเคยเกษมสุข แสนสนุกยิ่งล้ำเมืองสวรรค์
จะเป็นเมืองแพศยาอาธรรม์ นับวันจะเสื่อมสูญเอยฯ

จากเรื่องอาเพศ
16 ประการดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องของการพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้าย เมื่อปล่อยให้ความเลวร้ายรุนแรงไปมากกว่า
นี้ ผลสุดท้ายกรุงศรีอยุธยาหรือสังคมหนึ่งสังคมใดก็ได้
หรือประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ ที่เคยเกษมสุข แสนสนุกยิ่งล้ำเมืองสวรรค์
จะเป็นเมืองแพศยาอาธรรม์ นับวันจะเสื่อมสูญเอย
อ่านดูแล้วน่าใจหาย เข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาเพศ
16 ประการจะเป็นเครื่องเตือนสติของคนไทยทั้งชาติที่กำลังแตกแยกกันอย่างรุนแรง
ในขณะนี้ จงกลับมามีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียว
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเช่นในอดีต
โดยเฉพาะคนที่ทำให้สังคมเสื่อมทรามแตกแยก ที่จะทำให้กรุงศรีอยุธยาที่เคย
เกษมสุขกลับต้องมาร้อนเป็นไฟ เป็นเมืองแพศยาอาธรรม์
นับวันจะเสื่อมสูญเอยฯ ด้วยเงื้อมมือของตนจงสำนึกและจงกลับตัวกลับใจเสีย
ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะเป็นครุกรรมฝ่ายอกุศลกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมโดยแท้

ในทางโหราศาสตร์ คัมภีร์จักรทีปนีจรคงใช้ได้เฉพาะกับดาวเคราะห์ที่โคจรอย่าง
ปกติ ไม่พักร (ถอยหลัง) มณฑ์ (หยุดอยู่กับที่) และเสริด
(โคจรไปเร็วอย่างรีบเร่ง)
เพราะกฎเกณฑ์การพิจารณาถึงการโคจรวิปริตของดวงดาวได้มีอยู่ตามคัมภีร์ "พระ
อภิธรรมอรรถสาลินี" ซึ่งนิพนธ์โดยพระพุทธโฆษาจารย์
โดยเฉพาะอีกคัมภีร์หนึ่งต่างหาก ดังนี้

จักกล่าวพระเคราะห์จรตามราศี
อันอาจารย์แจ้งจัดอรรถสาลินี พระอภิธรรมโดยมีฎีกามา
พระอาจารย์จารึกบันทึกไว้ คัมภีร์ไสยตามพระพุทธโฆษา
พระเคราะห์ มนท์ เสริด พักร์นานา ทำนายว่าต่างต่างจะเกิดเป็น
*อังคารพักร์มีศึกต่างเมืองมา อังคารเสริดนั้นว่าจะเกิดยุคเข็ญ
*อังคารมนท์จะวิกลบังเกิด เป็นมหาชนเกิดเข็ญออกฝีตาย
จะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมาก ความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลาย
พระเสาร์และพระอังคารท่านภิปราย พักร์ในราศีร้ายจำเพาะมี
คือ พฤษก, สิงห์, มีน, ธนู, พักร์ ว่าร้ายนักทำนายไว้สี่ราศี
จะเกิดความเสียหายวายชีวี พระธรณีดูดกินซึ่งเลือดคน
พระอังคารผิวพักร์ราศีเมษ มหากษัตริย์เป็นเหตุแสดงผล
ในเดือนเก้าเจ็ดค่ำแรมพึงยล จะม้วยชนม์ชีพสิ้นสังขารา
พระพุธพักร์ในกุมภราศี พระบุรีร้อนทั่วทุกทิศา
ราชบุตรจะต่อยุทธกษัตรา ในเดือนแปดทุติยาเป็นมั่นคง
พระพุธมนท์ว่าน้ำฝนนั้นจะน้อย ข้าวกล้าตายฝอยดินแห้งผง
พระศุกร์ข้าวแพงทำนายตรง บูรพาษาฒมั่นคงทำนายมา
อังคารพักร์ในเมษราศีธนู สิงห์ สามนี้ร้ายหนักหนา
เป็นนิมิตแก่แผ่นพสุธา จะแยกเป็นสองว่าอัศจรรย์
อีกจะเกิดลมพายุวิปริต จะเกิดไข้ทรพิษเป็นมหันต์
มหาชนจะพินาศลงดาษครัน อังคารนั้นมนท์อยู่เกิดไข้ตาย
พฤหัสบดิ์มนท์แพ้สมณพราหมณา พระศุกร์มนท์ทายว่าฝนแห้งหาย
ข้าวจะแพงฝนจะแล้งข้าวกล้าตาย พระเสาร์มนท์ทายว่าศึกมี
เกิดอันตรายวัวควายจะตายห่า จะร้อนราษฎร์ประชาทั่วกรุงศรี
ดูทำนายทายตามพระบาลี ที่ทายนี้เป็นฉบับโบราณเอย

คำพยากรณ์นี้เป็นเพียงการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า อาจจะเกิดขึ้นหรือ
ไม่เกิดขึ้นก็ได้
แต่จะเป็นเครื่องเตือนภัยได้เป็นอย่างดี เมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่
ถึง การที่มนุษย์รู้ล่วงหน้าจึงน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลง บรรเทา
ป้องกันและแก้ไขอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อย
หากเราทำเงื่อนไขปัจจัยในปัจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดี
อนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้บ้างเช่นกัน
การรู้อนาคตจึงมีประโยชน์ทำให้สามารถเตรียมพร้อมทั้งกายใจในการรับมือกับ
อนาคต จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอนาคต คือ รับมือได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี
สิ่งที่ไม่ดีจะได้เตรียมพร้อมในการป้องกันแก้ไขและลดโอกาสความล้มเหลวอันไม่
พึงประสงค์ สิ่งที่ดีจะได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จแล้วจะได้ใช้ความสุขุมรอบคอบในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างชาญฉลาด

เมื่อดวงชะตาไม่ดี มีเคราะห์ร้าย ท่านจะทำอย่างไร
ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเรื่องอานุภาพของการสวดพระปริตร
อันเป็นเครื่องป้องกันต้านทานภยันตราย ทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ
และยังบังเกิดลาภผลและปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใดๆ
ชีวิตจะประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
จึงขอนำเสนอตำนานย่อและอานุภาพของการสวดพระปริตรตามลำดับ ดังต่อไปนี้
พระอาทิตย์ (1)
ให้สวดบทโมรปริตร มีอานิสงส์ใช้สวดป้องกันภัยให้แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ
เป็นพระปริตรบทที่พระยานกยูงทองใช้ภาวนา
และสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระภิกษุกระสันต์รูปหนึ่งให้ดำรง
อยู่ในโสดาปัตติผล วัฏฏกปริตร เป็นพระปริตรของนกคุ่ม
ทำปริตรป้องกันไฟป่าวัฏฏกะปริตรที่มีอานิสงส์ในการป้องกันอัคคีภัย ของร้อน
แก๊สระเบิด
พระจันทร์ (2) ให้สวดบทอภัยปริตร
คือ ปริตรไม่มีภัย เป็นพระปริตรแห่งการให้อภัยและอโหสิกรรมในเหตุการณ์ที่ทำ
ให้เกิดความขัดแย้งในชีวิต ความแตกแยกในสังคม
พระอังคาร (3) ให้สวดบทกรณียเมตตสูตร เป็นการแผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์
ตลอดจนเทพเทวา ภูตผี ปีศาจทั้งหลายไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ไร้พรหมแดนขีดกั้น
ไม่ว่าสัตว์นั้นหรือเขาผู้นั้นจะเป็นเชื้อชาติศาสนาอะไร จะเกี่ยวข้องกับเรา
โดยความเป็นญาติ เป็นประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือไม่ก็ตาม
ให้มีจิตกว้างขวางไร้ขอบเขตขีดกั้น ขอให้เขาได้มีความสุข
พระพุธ (4) ให้สวดบทขันธปริตร พระปริตร (ป้องกัน)
พญางู เป็นการเจริญเมตตาไปในตระกูลพญางูทั้งสี่ตระกูลที่มีพิษร้ายทั้งหลาย
และเจริญเมตตาแก่สรรพสัตว์ เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันตนเองจากอสรพิษและ
สัตว์ร้ายทั้งหลาย
แล้วยังสามารถป้องกันอันตรายจากยาพิษทั้งหลายได้ด้วย พระปริตร (ป้องกัน) พญางู
ฉัททันตปริตร ขอถึงซึ่งธงชัยของพระอรหันต์ ขอเหล่าพาลมฤคในไพร อันตรายใดๆ
อย่าได้กล้ำกราย

พระเสาร์ (7) ให้สวดบทองคุลิมาลปริตร คือ ปริตรของพระองคุลิมาล
เมื่อพระองคุลิมาลทำสัจจาธิษฐานโปรดหญิงมีครรภ์ให้คลอดง่าย
ตั้งแต่นั้นมาพวกมนุษย์ทั้งหลายก็มิได้คิดหวาดกลัวท่านองคุลิมาลอีก
ทั้งท่านก็ได้อาหารบิณฑบาตพอฉัน ไม่ต้องลำบากเรื่องอาหารบิณฑบาตอีกต่อไป
พระผู้เป็นเจ้าเจริญสมณธรรมได้รับความกำเริบร้อนใจยิ่งนัก
ได้เห็นไปว่าอสุรกายที่ฆ่าไว้มาทวงเอาชีวิตเนืองๆ
ภายหลังได้รับพุทโธวาทว่าให้กำจัดบาปธรรมให้ปราศจากสันดาน เหมือนดังบุรุษ
เอาสาหร่ายและจอกแหนออกจากบ่อน้ำ
พระผู้เป็นเจ้าก็ปฏิบัติตามพุทธฎีกา ในไม่ช้าก็ได้บรรลุแก่อรหัตตผล
เป็นอริยบุคคลวิเศษในพระพุทธศาสนา
และพระปริตรนี้จะดำรงความศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองอยู่ไปตลอดกัลป์
โพชฌังคปริตร เป็นพระปริตรแห่งองค์คุณเพื่อการตรัสรู้
โดยน้อมเป็นสัจกิริยาเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เกิดเป็นความสวัสดี
พระพฤหัสบดี (5)
ให้สวดบทรัตนสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยให้เกิด
เป็นอานุภาพ สามารถขจัดภัยพิบัติทั้งมวล
เป็นพระสูตรที่พระอานนทเถระเรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง
เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี
พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระเถระอ้างคุณของพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
สังฆรัตนะ ทำสัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพ ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย
พระราหู (8) ให้สวดบทอาฏานาฏิยปริตร
เป็นปริตรที่ท้าวจาตุมหาราชผูกขึ้นที่อาฏานาฏิยนคร
เพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันเหล่าอมนุษย์บางพวกที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์
สาวกของพระพุทธองค์ที่ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร
เมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวนเบียดเบียน ทำให้
เกิดความลำบาก
ท้าวจาตุมหาราชจึงได้แสดงเครื่องป้องกันรักษาที่ชื่ออาฏานาฏิยรักษ์ มีอานุภาพ 2
ประการ
คือ มีอานุภาพในการทำให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา และมีอานุภาพในการคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสจับต้อง
สิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้าย ทำให้รับความลำบาก เดือดร้อน
พระศุกร์ (6) ให้สวดบทธชัคคปริตร (พระปริตรยอดธง)
อานุภาพพระปริตรเพื่อให้หายหวาดกลัว หายความครั่นคร้าม หายความขนพองสยองเกล้า
ป้องกันอันตรายกลางอากาศ การตกจากที่สูงก็ยังสามารถได้ที่พึ่งพำนักโดยปลอดภัย
อุบัติเหตุทางเครื่องบิน หรืออื่นๆ ทำนองนี้ ธชัคคปริตรก็อาจคุ้มครองได้
พระเกตุ (9) ให้สวดบทชยปริตร มหาการุณิโก นาโถ ฯลฯ ชยมังคลัง ชยัยโต ฯลฯ
ปโมทตินี้ดีนัก มีฝอยท่วมหลังคชา นรชนใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี
ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล 8 คาถา แม้เหล่านี้ทุกๆ วัน
นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย มีประการต่างๆ เป็นอเนก
ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมสุขแล
เรื่องอานุภาพของพระปริตรแต่ละบทนั้นอาจพรรณนาไปไม่มีสิ้นสุด การสวดพระ
ปริตรดังกล่าวข้างต้น หากระลึกให้ดีจะทำให้เรามีสมาธิ ไม่ประมาท
มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ
จิตใจตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติประกอบกิจในสิ่งที่ดีงาม
ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม ยังบังเกิดลาภผลและปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใดๆ
ชีวิตจะประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป.

ไม่มีความคิดเห็น: