6 มี.ค. 2554

22 สาเหตุของความตาย ใกล้ตัวกว่าที่คิด


คนเรามีโอกาสเสียชีวิตในอัตรา 1 ต่อ 1


ขณะที่สาเหตุของการตายโดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ แต่ก็พบว่าคนเรามักจะพบกับจุดจบของชีวิตในวิธีที่แตกต่างและแปลกประหลาดต่างกันออกไป


คณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐฯ (The National Safety Council) ได้เผยแพร่รายงานข้อเท็จจริงด้านการบาดเจ็บ ซึ่งรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากทั่วโลก


และพบว่านี่คือสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บ (อัตราการบาดเจ็บ/เสียชิวิต ต่อประชากร(คน))ถูกกัดหรือโจมตีโดยสุนัข: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 119,998


ถูกฟ้าผ่า: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 81,701


ถูกต่อยโดยสัตว์ประเภทแตน, ต่อ และผึ้ง: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 62,950


ถูกโจมตีด้วยพายุ: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 51,199


การสัมผัสหรือรับกระแสไฟฟ้า, รังสี, อุณหภูมิ และแรงกดดัน: 1 ต่อ 9,412

การสัมผัสกับความร้อนตามธรรมชาติที่เกินปกติ: 1 ต่อ 6,174

การถูกยิงด้วยอาวุธปืนโดยไม่ตั้งใจ: 1 ต่อ 5,981


อุบัติเหตุจากการขนส่งทางอากาศ: 1 ต่อ 5,862


อุบัติเหตุจากจักรยาน: 1 ต่อ 4,147

สัมผัสกับควัน, ไฟ และเปลวเพลิง: 1 ต่อ 1,235


จมน้ำ: 1 ต่อ 1,073


อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์: 1 ต่อ 802


อุบัติเหตุของคนเดินถนน: 1 ต่อ 623


ถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืน: 1 ต่อ 300


อุบัติเหตุจากผู้โดยสารรถยนต์: 1 ต่อ 272


การพลัดตกจากที่สูง: 1 ต่อ 184


อุบัติเหตุจากสารพิษ: 1 ต่อ 139

การทำร้ายตนเอง: 1 ต่อ 115

อุบัติเหตุทางรถยนต์: 1 ต่อ 85

โรคลมปัจจุบัน: 1 ต่อ 28

โรคมะเร็ง: 1 ต่อ 7


โรคหัวใจ: 1 ต่อ 6

ไม่มีความคิดเห็น: