6 มี.ค. 2554

8 สาเหตุของการไอเรื้อรัง

อาการไอเรื้อรังมาจากป้ญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ค่ะ
1. กรดไหลย้อน

การไออาจเป็นอาการอย่างหนึ่งของกรดไหลย้อน ซึ่งการไอบ่งบอกถึงกรดไหลย้อนมักเกิดร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกและลมหายใจมีเสียงหวีด

2. ฤทธิ์ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์

ยานี้อยู่ในกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง (Congestive heart failure)ซื่งระหว่างการกินยากลุ่มนี้อาจทำให้มีอาการไอแห้งๆ ร่วมด้วย เมื่อมีอาการไอจึงควรรีบบอกแพทย์ประจำตัวให้ทราบด้วย

3. หลอดลมอักเสบ

เคยสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าหลังจากอาการหวัด บางครั้งมีอาการไปแบบมีเสมหะอยู่อีกหลายวัน ซึ่งนั่นหมายถึงการติดเชื้อที่ปอดขึ้น ซึ่งควรไปพบแพทย์

4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ทำให้ปอดสร้างเมือกออกมามากกว่าปกติ ร่างกายจึงต้องหาทางขจัดออกด้วยอาการไอ อาการไอจากสาเหตุนี้จึงมีเสมหะร่วมด้วย

5. โรคหืด

เป็นโรคเรื้อรังเกี่ยวกับปอดอีกโรคหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจขึ้น อาการไอจึงเป็นอาการหนึ่งของโรคหืด ซึ่งส่วนใหญ่จะไอตอนกลางคืนช่วงเช้ามืด

หากไอต่อเนื่องจนผิดสังเกต อย่ารีรอให้ไปพบแพทย์ทันที

ไม่มีความคิดเห็น: