9 ม.ค. 2552

เทศกาลชิมชาวาวีปี 2552

งานชิมชาวาวี ชิมกาแฟสดรสดีดอยช้าง เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า เป็นเทศกาลท่อง

งานชิมชาวาวี ชิมกาแฟสดรสดีดอยช้าง เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า เป็นเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของเชียงราย ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและวิถีชีวิตชนเผ่าในตำบลเป็นการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง

นายกำธร สุอรุณ นายอำเภอแม่สรวย เปิดเผยว่าทางอำเภอกำหนดจัดงานเทศกาลชิมชาวาวี ชิมกาแฟสดดอยช้าง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2552 ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย(วาวี) บ้านดอยช้าง หมู่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้งานชิมชาวาวี ชิมกาแฟสดรสดีดอยช้าง เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า เป็นเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดเชียงราย ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและวิถีชีวิตชนเผ่าในตำบลวาวี เป็นการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว เย็นสบายในฤดูร้อน ทำให้เอื้ออำนวยต่อการปลูกชาและกาแฟพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ติดอันดับหนึ่งของโลกและมีการส่งออกไปจีน ยุโรปและอเมริกา ตลอดจนพืชผักอื่น ๆ วาวีเป็นแหล่งอยู่อาศัยของชนเผ่า 9 เผ่า ทำให้วิถีการดำรงชีวิตมีความหลากหลายในวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษาไว้อย่างยั่งยืน เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ การผจญภัยโดยการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ มีแหล่งชาอัสสัมอายุนับพันปี ทั้งนี้ นโยบายของจังหวัดเชียงรายยังกำหนดให้ตำบลวาวีเป็นตำบลหลักของการท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น: