7 มี.ค. 2553

ไฝ...ใครคิดว่าไม่สำคัญ"ไฝ" ใคร ๆ ก็รู้จัก เพราะคนเราแทบทุกคนล้วนมีไฝมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่บุคคล บางคนอาจจะมีไฝมาตั้งแต่เกิด หรือบางคนเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้ โดยทั่ว ๆ ไปจำนวนไฝจะมีการเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างช้า ๆ ผู้ที่มีไฝควรเฝ้าสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของไฝว่า มีลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ลักษณะของไฝที่มีลักษณะผิดปกติ ได้แก่


1. ไฝที่เกิดการระคายเคืองบ่อย ๆ


2. ไฝในบริเวณที่สังเกตได้ยาก เช่น บนหนังศีรษะ หรืออวัยวะเพศ


3. ไฝที่มีมาแต่กำเนิดและขนาดใหญ่ เช่น ไฝยักษ์ (Giant congenital melanoma)


4. ไฝที่มีสีดำเข้มผิดปกติกว่าที่อื่น ๆ


5. ไฝที่เปลี่ยนสีอย่างกะทันหัน


6. ขอบไฝไม่เรียบ

7. ไฝที่มีขนาดใหญ่เกิน 5 มิลลิเมตร


8. ไฝที่เปลี่ยนแปลงขนาดและโตขึ้นเร็วในระยะเวลาอันสั้น


หากพบว่ามีไฝผิดปกติเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไฝอันตรายจริง ๆ หรือไม่ และถ้าเป็นจริงก็ควรเอาออก ซึ่งมี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ การผ่าตัดออกและการใช้เลเซอร์


การผ่าตัด เอาไฝออกนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย ใช้เวลาไม่นาน และความเจ็บปวดมีน้อยมาก นอกจากนี้ยังนำชิ้นเนื้อไฝที่ตัดออกไปตรวจดูว่า เป็นไฝธรรมดาหรือไฝมะเร็ง เพื่อที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป


การใช้เลเซอร์ ยิงที่ไฝนั้น เป็นการทำลายเนื้อไฝโดยตรง ถ้าไฝมีขนาดเล็กวิธีนี้จะทำให้ เกิดแผลเป็นขนาดเล็กมาก แต่ถ้าไฝมีขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าแผลจะหาย


การพิจารณาใช้การผ่าตัดหรือเลเซอร์ขึ้นกับขนาดและตำแหน่งของไฝ ป้องกันไว้ก่อน ด้วยการเช็คดูว่าคุณมีไฝลักษณะแปลก ๆ ดังกล่าวข้างต้นไหม และอย่าลังเลที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: