30 มี.ค. 2553

แว่นตา ใส่ๆถอดๆ หรือ ใส่ตลอด ดีกว่า


คนส่วนมากมักเชื่อกันว่า "ถ้าสายตาสั้นหรือยาวแล้วไม่ใส่แว่นจะทำให้สายตาเสียน้อยลง ซึ่งไม่เป็นความจริง"


สายตาจะสั้นหรือยาวมากขึ้นนั้นขึ้นกับชนิดของสายตาสั้นหรือยาว ถ้าสายตาสั้นเนื่องจากกรรมพันธุ์ คือ พ่อ แม่ พี่น้องส่วนใหญ่สายตาสั้น สายตาก็จะสั้นเร็วขึ้นและมากไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะสวมแว่นตาประจำหรือใ่ส่ ๆ ถอด ๆ ไม่สามารถป้องกันสายตาสั้นต่อไปได้

แต่ถ้าไม่ใช่สาเหตุจากกรรมพันธุ์ สายตาสั้นนั้นจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นช้ามาก จะสวมแว่นประจำหรือใส่ ๆ ถอด ๆ ก็ไม่ทำให้สายตาเลวลงหรือดีขึ้นแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น: