13 มี.ค. 2553

octo แปลว่า แปด แต่ October เป็นเดือนที่ ๑๐...ทำไม ?


ทำไมจึงเรียกเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ ๑๐ october "octo" อย่างคำว่า octopus ที่ใช้เรียกปลาหมึกยักษ์ ก็เป็นปลาหมึกที่มีหนวดหรืองวงแปดงวง


ตามปฏิทินโรมันเดิมซึ่งปฏิทินสมัยใหม่ของเรา ใช้อ้างอิงมีเพียง 10 เดือนเท่านั้น

ปฏิทินโรมันกำหนดขึ้นโดยใช้วงจรปลูกพืชผลเป็นเกณฑ์ ดังนั้นต้นปีจึงเริ่มในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม ตรงกับฤดูใบไม้ผลิ และปลายปีสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหว่านเพาะเดือนธันวาคม ตรงกับฤดูใบไม้ร่วง

ส่วนเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นั้นไม่นับรวมเข้าไว้ในปฏิทินโรมันเดิม เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีกิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกเกิดขึ้นเลย ด้วยเหตุนี้เดือนตุลาคม หรือ OCTOBER จึงเป็นเดือนแปดเดิมตามปฏิทินโรมัน

คำตอบนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมจึงเรียกเดือนกันยายนว่า SEPTEMBER ในภาษาละติน septem แปลว่าเจ็ด

เรียกเดือนพฤศจิกายนว่า NOVEMBER novem แปลว่า เก้า

และเรียกเดือนธันวาคมว่า DECEMBER decem แปลว่า สิบ

ไม่มีความคิดเห็น: