13 ก.ค. 2552

ลีเจียนแนร์ : โรคติดเชื้อจากเครื่องปรับอากาศ

ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเข้าสู่ภาวะโลกร้อน ทำให้อุณหภูมิในส่วนต่างๆของโลกเพิ่มสูงขึ้น สภาพแวดล้อมจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ทำให้ผู้ที่มีฐานะได้จัดหาเครื่องปรับอากาศมาใช้เพื่อบรรเทาความร้อนจากอากาศ การใช้เครื่องปรับอากาศนอกจากจะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากแล้ว เครื่องปรับอากาศยังเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆอีกด้วย เช่น หืดและโรคภูมิแพ้อากาศ โรคปอดบวม โรคผื่นผิวหนังอักเสบและโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires disease) หรือโรคลีเจียนเนลโลซิส (Legionellosis)

เจียนแนร์เป็นโรคติดเชื้อที่พบแพร่ระบาดจากเครื่องปรับอากาศ พบได้ทั่วโลกทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่น โรคนี้เกิดจากแบคทีเรียรูปท่อนที่ชื่อลีเจียนเนลลา นิวโมฟิลา (Legionella pneumophila) ชอบอาศัยบริเวณที่น้ำขังและไม่ไหลเวียน (น้ำนิ่ง) มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงมักพบในแหล่งน้ำที่ใช้หล่อความเย็นของเครื่องปรับอากาศ สถานที่ที่มีระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศมักจะเป็นอาคารขนาดใหญ่เช่น โรงแรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล เป็นต้น เครื่องปรับอากาศจึงเป็นแหล่งแพรโรคลีเจียนแนร์ได้ โรคนี้จะปนเปื้อนมากับละอองน้ำหล่อความเย็นของเครื่องปรับอากาศหรือระบบปรับอากาศและเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ

โรคลีเจียนแนร์ในสหรัฐอเมริกาแต่ละปีจะมีผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 1,000 คน ในประเทศไทยมีผูู้ป่วยโรคนี้ไม่มากนัก อาการของโรคในระยะแรกจะไม่รุนแรง มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ คลื่นไส้ อาเจียน ในทางการแพทย์เรียกว่าไข้ปอนเตียก (Pontiac fever) และยังไม่มีอาการที่ปอด อาการในระยะที่สองจะรุนแรง เชื้อจะเข้าสู่ปอดทำให้มีไข้สูง ไอ หายใจไม่สะดวก หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปอดอักเสบ อ่อนเพลียและอาจทำให้เสียชีวิตได้

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปและผู้ที่สูบบุหรี่ จัด ดื่มสุราจัดหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เนื่องจากมีความต้านทานต่อโรคต่ำ นอกจากนี้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือผู้ป่วยเป็นโรคบางชนิด เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน การล้างไต ฯลฯ จะมีโอกาสเป็นโรคลีเจียนแนร์ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศ ควรจะสังเกตว่าเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งานใหม่ ๆ แล้วมีกลิ่นอับชื้นที่มากับความเย็น เป็นเครื่องชี้บอกได้ว่าเครื่องปรับอากาศสกปรก เนื่องจากกลิ่นอับชื้นนี้มักมาจากจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ออกมาจากช่องระบายความเย็นและแผ่นกรองอากาศ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลีเจียนแนร์จากเครื่องปรับอากาศ จะต้องปรับปรุงระบบของเครื่องปรับอากาศให้ดีหรือได้มาตรฐานอยู่เสมอ เช่น ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อกำจัดฝุ่นละอองและจุลินทรีย์ที่ติดอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศออกไป การกระทำดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคลีเจียนแนร์และโรคติดเชื้ออื่นๆด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: