1 ส.ค. 2553

ลานกีฬา - สวนสาธารณะ : สวน 50 พรรษาฯ มหาจักรีสิรินธร


ที่ตั้ง : ซอยสุขุมวิท103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

ขนาดพื้นที่ : 20 ไร่ 49 ตารางวา

เวลาทำการ : 05.00 - 21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน : สวนชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

รถประจำทาง : สาย 2 25 38 48 98 119 ปอ.1 ปอ8 ปอ13 ปอ.พ.6

ประชาชนผู้มาใช้บริการ: วันธรรมดาประมาณ 700 คน / วันหยุดราชการประมาณ1,300 คน


ประวัติความเป็นมา

สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร จัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ที่ได้รับมอบจาก คณะกรรมการจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 49 ตารางวา กรุงเทพมหานครได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ ดังกล่าวเพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะโดยกำหนดรูปแบบให้เป็นสวนชุมชน หรือสวนละแวกบ้าน เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการจัดสร้างอุปกรณ์ ที่มีความหลากหลายเพื่อเตรียมไว้สำหรับบริการประชาชน


ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจของสวน

สวนสาธารณะแห่งนี้มีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์ที่ผสม ผสานระหว่างลานออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ครอบครัว อีกทั้งลานกิจกรรมที่สามารถจัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ได้ ภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นและภูมิทัศน์ที่งดงามที่มา : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น: