12 ส.ค. 2553

Top 10 บริษัทที่รวยที่สุดในโลก ปี 2010

อันดับ 10
Toyota - ญี่ปุ่น
Total Industrial Worth: $23,568,000,000 ล้านเหรียญอันดับ 9
Walt Disney - สหรัฐอเมริกา
Total Industrial Worth: $29,210,000,000 ล้านเหรียญ

อันดับ 8
McDonald’s สหรัฐอเมริกา
Total Industrial Worth: $29,398,000,000.ล้านเหรียญ
อันดับ 7
Intel - สหรัฐอเมริกา
Total Industrial Worth: $30,954,000,000.ล้านเหรียญอันดับ 6
Mercedes-Benz - เยอรมันนี
Total Industrial Worth: $32,070,000,000.ล้านเหรียญ
อันดับ 5
Nokia - ฟินแลนด์
Total Industrial Worth: $33,696,000,000.ล้านเหรียญอันดับ 4
General Electric (GE) - สหรัฐอเมริกา
Total Industrial Value is: $51,569,000,000.ล้านเหรียญอันดับ 3
IBM - สหรัฐอเมริกา
Total Industrial Value of: $57,091,000,000.ล้านเหรียญ


อันดับ 2
Microsoft - สหรัฐอเมริกา
Total Industrial Value: $58,709,000,000.ล้านเหรียญอันดับ 1
Coca-Cola - สหรัฐอเมริกา
Total Industrial Value: $65,324,000,000.ล้านเหรียญ

ไม่มีความคิดเห็น: