1 ส.ค. 2553

ลานกีฬา - สวนสาธารณะ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย


เป็นสวนสาธารณะอเนกประสงค์ ตั้งอยู่บนถนนทหาร เขตดุสิต

พื้นที่ 10 ไร่ กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบที่ราชพัสดุ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2542

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ซึ่งเดิมเคยเป็นสถานที่ทำการขององค์การทอผ้าที่ได้เลิกกิจการไป

ภายในสวนนอกจากจะประดับด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดแล้ว

ยังประกอบไปด้วย ลานดนตรี ลานโรลเลอร์สเกต สนามกีฬา

สนามเด็กเล่น ทั้งยังนำเสนอภาพการละเล่นของไทย

ผ่านศิลปะบนฝาผนัง (art wall) อีกด้วย


ที่มา : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น: