1 ส.ค. 2553

ลานกีฬา - สวนสาธารณะ :สวนกีฬารามอินทราที่ตั้ง :
ถนนรามอินทรา กม. 2 เขตบางเขน
ขนาดพื้นที่ : 59 ไร่
เวลาทำการ : 05.00 - 21.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน : สวนเฉพาะทางหรือ สวนอเนกประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
รถประจำทาง: 26 27
ประชาชนผู้มาใช้บริการ: วันธรรมดา 500-600 คน
วันหยุด ประมาณ 1,000 คน
ประวัติความเป็นมา

สวนกีฬารามอินทรา ระยะแรกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูก สวน ป่า กทม. เฉลิมพระเกียรติ 9 แห่งในวโรกาสฉลองสิริราช สมบัติครบรอบ 50 ปี โดยสร้างในบริเวณกองขยะ และโรงงาน กำจัดขยะมูลฝอยเดิมของสำนักรักษาความสะอาอาด(ปัจจุบัน คือ สำนักสิ่งแวดล้อม) ที่เลิกใช้ไปแล้ว โครงการระยะแรกเริ่มต้นในปี 2530 โดยทำการถมดินภูเขาขยะ และปลูก ต้นไม้ยืนต้น เช่น นนทรี มะขาม ตามคำแนะนำของนักวิจัยเพื่อบำรุง ปรับปรุงพื้นที่ เตรียมจัดสร้างเป็นสวนป่า แต่ด้วยสภาพพื้นที่กว้างขวางสลับเนิน ดินคล้ายภูเขาขนาดเล็ก กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาต่อมาเป็นสวน สาธารณะในรูปแบบสวนกีฬาเพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย สำหรับ ชุมชนใกล้เคียง เป็นสวัสดิการเพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งเป็นสถานที่เพาะชำผลิตต้นไม้ของกทม.ด้วย
ลักษณะเด่นและ
จุดที่น่าสนใจ

สวนกีฬารามอินทราเมื่อได้รับการพัฒนาเต็มรูปแบบจะกลาย เป็น."สวนกีฬาแห่งแรกของเมือง" ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนทั้งเพื่อการพักผ่อนในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสุขภาพ พลานามัยและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสวนภุเขา และลานกีฬา
- สวนภูเขา พื้นที่สีเขียว 37 ไร่จัดภูมิทัศน์สร้างสภาพแวดล้อม เป็นสวนป่าเขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณ ในอนาคตกำหนดให้สร้าง เส้นทางวิ่งยาว 1.1 กม. และเส้นทางจักรยานเสือภูเขายาว 1.5 กม. ตัดผ่านเนินเขาที่แวดล้อมด้วยสวนป่า เพิ่มบรรยากาศความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียดสะดุดตาเพิ่มความน่าสนใจให้กิจกรรม
การออกกำลังกายมากขึ้น
-ลานกีฬา พื้นที่นันทนาการ 22 ไร่ บนที่ราบกว้างกำหนดให้ สร้างเป็นลานกีฬาอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐานสำหรับกีฬาหลาก
หลายประเภทให้เลือกใช้บริการ ได้แก่ สนามฟุตบอล 5-7 คน 4 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 4 สนาม และคาด ว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะจัดเป็นศูนย์กีฬาและศูนย์
นันทนาการชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมกีฬามวลชนต่อไปที่มา : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น: