23 ส.ค. 2553

ลักษณะต้องห้ามในลายเซ็น


*1.เซ็นตัดตัวเอง* ห้ามเซ็นตัดตัวเองในตำแหน่งที่ 1 จะมีความหมายไม่ดีต่อ สุ
ขภาพ ร่างกาย เป็นการตัดหือทิ่มแทงตัวเอง หรือเซ็นตัดทุกตำแหน่ง ต้องแก้ไขนะ
เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากสำหรับลายเซ็น เดี่ยวจะขยายความเรื่องลายเซ็นกับ สุ
ขภาพ ตัวอย่างลายเซ็นตัดตัวเอง


*2.เซ็นเป็นเส้นแทง* เส้นแทงมีความหมายถึงการทำร้ายตำแหน่งของตัวเอง
ตัวอย่างเส้นแทงที่พบบ่อยคือ เกิดจากรูปแบบตัวอักษร ส. ศ. เกิดจากวิธีการเขียน
ธ. ร.


เส้นที่เกิดจากการลากตวัดมือ


*3.เซ็นพยัญชนะเกินกรอบ* ไม่มีอักษรส่วนเกินอกนอกเส้นกรอบ
เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกรอบของพยัญชนะ
แต่หลักการคืออย่าเขียนออกนอกกรอบและเขียนเกินตัวอักษร


*4.เซ็นพันกัน* อย่าเซ็นพันกัน
ลายเซ็นที่มีลักษณะที่พันกันยุ่งเหยิงเหมือนเส้นด้าย
เปรียบเสมือนชีวิตที่พบกับความยุ่งยาก ไม่สามารถสะสางปัญหาได้
และจะมีอุปสรรคในชีวิต ขาดระบบระเบียบ ขาดการจัดการ ระบบความคิดไม่ดี
ส่วนมากลายเซ็นแบบนี้จะเป็นโรคประสาท


*5.เซ็นสระยาวเกินไป* อย่าลากสระยาวเกินความจำเป็น การลากสระอุ สระอู
ยาวเกินไปจะบ่งบอกถึงว่า ลายเซ็นส่วนใหญ่อยู่ในโซนตํ่า
สิ่งเหล่านี้จะบอกถึงเรื่องอดีตเก่า ๆ ที่ผ่านมา


*6.เซ็นตัวอักษรขาด* อย่าลากตัวอักษรขาด หมายความว่า
เซ็นพยัญชนะเดียวแต่ยกปากกาขึ้น ทำให้ตัวพยัญชนะขาดออกจากกัน เช่น คำว่า "ปกรณ์"
แบบนี้ จะทำให้พยัญชนะนำของตัวอักษรสำคัญขาด อันนี้เสียหายมาก
เป็นอันตรายทีเดียว หรือย่างเช่น ทศธรรม ถ้าเขียนอย่างนี้
ความไม่สมบูรณืของตัวอักษรตัวพยัญชนะประธานก็คือความไม่สมบูรณ์ของตัวคุณเอง


*7.เซ็นสระที่อยู่หน้าเป็นกำแพง* อย่าเซ็นสระเป็นกำแพงกั้นตัวเอง
อย่างที่อธิบายไปแล้วในวิธีการเซ็นสระ
ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่ายุ่งยากก็สามารถตัดออกจากลายเซ็นได้ โดยไม่เสียหายอะไร


*8.**เซ็นกลับหลัง* อย่าเซ็นกลับหลัง เช่น เซ็น ส. แทนที่จะเป็น ส. ก็เซ็นเป็น s
การทำแบบนี้ทำให้ระบบต่าง ๆ ในความคิดผิดปกติ
พยัญชนะขาดพลังและขาดทิศทางที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: