1 ส.ค. 2553

ลานกีฬา - สวนสาธารณะ : สวนเท้าเปล่า วังยางรีสอร์ท โฮเทลแอนด์สปาประติมากรรมทางชีวภาพชั้นยอด
เท้ามนุษย์ถือเป็นประติมากรรมทางชีวภาพชั้นยอดที่แข็งแรงและยึดหยุ่นสูงสุด ทั้งแบบโครงสร้างและกลไกการทำงานของเท้าที่รองรับภารกิจ ได้อย่างปราศจาข้อแม้และการขัดขืน

เราอาจเปรียบเทียบเท้าเหมือนรถแข่ง หรือยานอวกาศที่ปรับแต่งเอาไว้อย่างละเอียดอ่อน โดยกลไกการทำหน้าที่ของมันจะมีส่วนกำหนดรูปแบบตามวิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเท้าคนเราแต่ละข้างมีกระดูกอยู่ 26 ชิ้น มาเชื่อต่อกันเป็น 32 ข้อต่อ ด้วยกล้ามเนื้อ 19 มัดและและเส้นเอ็น 107 เส้น หล่อเลี้ยงด้วยเส้นเลือด ( แดงและดำ ) และเส้รปราสาทรับความรู้สึกและปราสาทสั่งการ


ภารกิจหนักหน่วง
กระดูกเท้า 2 ข้างของคนเรามี 52 ชิ้น จะเท่ากับ 1 ใน 4 ของกระดูกร่างกายปกติมันจะรับแรงที่กระจายลงบนฝ่าเท้าเท่ากับน้ำหนักตัวของแต่ละคน แต่เมื่อมีการวิ่งมันจะรับเพิ่มถึง 4 เท่า การใช้งานประจำวัน ทำให้เท้าต้องรับน้ำหนักรวมหลายร้อนตัน และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อเท้าได้มากกว่าอวัยวะอื่นๆ คนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเท้าไม่มากก็น้อยต่างกัน

ปัญหาสุขภาพเท้า
นอกจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เท้าอาจมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากกรรมพันธุ์ ผลกระทบที่สะสมจากควมถนัดที่เคยชินจากการใช้งานผิดรูปแบบและการละเลย เพราะคนจำนวนมากมักจะคิดผิดๆว่าการเจ็บปวดเล็กน้อยของเท้าเป็นเรื่องปกติที่จะหายได้เองทั้งยังมีโรคทางร่างกาย เช่น เบาหวาน โลหิตจาง ระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติ โรคไต ข้ออักเสบและเกาท์ ซึ่งโรคและความผิดปกติของเท้าเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และนักกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง บางปัญหา กว่าจะปรากฏอาการที่ทนไม่ได้ก็สายเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไขแล้ว


ต้องดูแลพิเศษ
ในเมื่อเท้าของเราเป็นโครงสร้างพิเศษ ก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และเมื่อโรคและความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น โรคน้ำกัดเท้า ตาปลา หูด กระด๔กงอก เล็บขบ ปวดส้นเท้า ส้นเท้าแตก ฯลฯ ก็ต้องได้รับบำบัดอย่างถูกต้องทั้งโดยตนเองและผู้ชำนาญการตามความจำเป็น สิ่งสำคัญก็คือ ต้องไม่ละเลยกับปัญหาเล็กน้อยของนิ้วเท้าและปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรัง

กดจุดสะท้อนกลับ : บำบัดเท้าเพื่อสุขภาพ
เท้าไม่เพียงแต่มีความสำคัญในฐานะอวัยวะสำหรับการเคลื่อนไหวเท่านั้น วิทยาการด้านการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับการพัฒนามาจากการแพทย์แผนโบราณยังค้นพบว่า ทั้งเส้นเลือดและเส้นปลายปราสาทที่มาหล่อเลี้ยงบริเวณเท้าทั้งหมด มีปฏิกิริยาตอบสนองส่งกลับไปยังสมอง และมีการสั่งการกลับมาที่อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย

วิทยาการกดจุดสะท้อนกลับ แบ่งพื้นที่บนฝ่าเท้าออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ตามแนวขวาง คือ เส้นที่ลากผ่านโคนกระดูกนิ้วเท้า เส้นลากผ่านทางกระดูกอุ้งเท้า เส้นลากผ่านกลางกระดูกอุ้งเท้า และเส้นลากผ่านกระดูกส้นเท้า แต่ละเส้นที่แบ่งจะเชื่อมโยงหมายถึง ไหล่ เอว และอุ้งเชิงกราน ตามลำดับ ในแต่ละพื้นที่นี้จะเชื่อมโยงถึงกัน โดยการกระตุ้นผ่านจุดบนฝ่าเท้าก็จะส่งผลถึงอวัยวะนั้นๆด้วย


คำอธิบายง่ายๆ สำหรับกลไกมหัศจรรย์นี้ง่ายๆก็คือ การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและกระตุ้นระบบปราสาท ทำให้มีปฏิกิริยาย้อนกลับไปยังอวัยวะที่เกี่ยวเนื่องเกิดการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วย อวัยวะที่มีเลือดไหลเวียนหล่อเลี้ยง ดีก็ย่อมมีสุขภาพดีทำงานได้อย่างสมดุล ทั้งเป็นการลดความกดดันที่เกิดจากการใช้งานเท้าอย่างหนักหน่วงในแต่ละวัน มีผลให้บรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นต่ออวัยวะที่เกี่ยวเนื่องกับจุดพื้นที่บนฝ่าเท้าเท่านั้น


บำบัดโรคผ่านจุดสะท้อนกลับ
พื้นที่และจุดสะท้อนกลับบนฝ่าเท้า เป็นจุดที่แพทย์ทางเลือกกำหนดให้ใช้จุดฝังเข็มหรือกดจุดด้วยน้ำหนักที่พอเหมาะเพื่อบำบัดโรคได้อีกทางหนึ่ง ทั้งปัญหาการทำงานที่ไม่สมดุลของอวัยวะ หรือความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ กลไกการบำบัดหรือบรรเทาอาการปวดในอวัยวะต่างๆ อาจอธิบายได้จากการที่แรงกด หรือการกระตุ้นจากการฝังเข็ม จะทำให้ลดความตึงเครียดของระบบปราสาทที่เกี่ยวเนื่อง หรือไปทำให้ร่างกายหลั่งสาร เอ็นดอร์ฟินส์ ก็จะทำให้อวัยวะส่วนที่ สัมพันธ์หับจุดบนฝ่าเท้านั้น มีการทำงานที่สมดุลยิ่งขึ้นหรือเกิดการผ่อนคลายและเจ็บปวดน้อย


สวนเท้าเปล่า : เดินนวดเท้าด้วยตนเอง
คนโบราณมีความเชื่อถือวิธีการกดจุดสะท้อนกลับ จึงให้ความสำคัญกับการเดินเท้าเปล่าบนวัสดุที่มีความโค้งนูน และไม่เป็นอันตรายต่อเท้า เช่น ก้อนหิน กรวด เราจึงสามารถพบสวนและทางเดินในสวนที่ทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นที่เดินเล่น และเป็นการนวดเท้าไปในตัว
สวนเท้าเปล่า วังยางรีสอร์ท
สวนเท้าเปล่า วังยางรีสอร์ทจัดทำขึ้นโดยตระหนักถึงความสำคัญของ เท้า ที่ทุกคนใช้งานอย่างหนักตลอดชีวิต แต่กลับละเลยหรือหลงลืมไปเสีย จึงทำให้สูญเสียโอกาสของการมีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ที่ดีจะได้จากการดูแลรักษาสุขภาพเท้าและใช้วิถีธรรมชาติบำบัดแบบง่ายๆ

จากการสร้างสรรค์สถานที่พักผ่อนตากอากาศท่ามกลางธรรมชาติริมสายน้ำท่าจีน ให้เป็นเส้นทางเดินแบบ ไม่ต้องใส่รองเท้า ไปตามเส้นทางที่ได้ จากวัสดุหลากหลายประเภท ซึ่งจะทำให้รู้สึกสัมผัสสิ่งที่แตกต่าง การนวดฝ่าเท้าตามแบบธรรมชาติการฝึกทางกายภาพของเท้า ข้อเท่า เข่า และข้อสะโพก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายส่วนล่าง รวมถึงการฝึกสมาธิในท่ามกลางการเดินท่ามกลางสวนไม้ในวรรณคดีริมแม่น้ำสุพรรณและธรรมชาติอันเงียบสงบ โดยเราได้แบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้- ลานให้ความรู้เตรียมตัวเดินสุ่สวนเท้าเปล่า
- ทางเดิน พื้นดิน พื้นหญ้า พื้นทราย พื้นกรวด หิน ขนาดต่างๆ
- ทางเดินพื้นไม้ พื้นเท็กซเจอร์ โลหะ เหล็ก ศิลาแดง
- ลานนวดเท้าจากพลังหินบำบัด
- ลานพักออกกำลังกลางสวน โดยวิธีการต่างๆ
ภายหลังการเดินเล่น วนสวนตีนเปล่า วังยางรีสอร์ทนี้ ท่านจะได้รับการดูแลให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างตามที่ท่านชอบ นั่งเล่นสบายๆเย็นใจริมน้ำหรือจะใช้บริการนวดฝ่าเท้ากดจุดหรือนวดตัวแบบแผนโบราณ โดยทีมงานวังยางรีสอร์ทโฮเทลแอนด์สปา ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างชำนาญ
สวนเท้าเปล่า วังยางรีสอร์ท โฮเทลแอนด์สปา
Barefoot Garden Wangyang Resort Hotel & Spa
โดย ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย วังยางรีสอร์ท โฮเทลแอนดสปา
Wangyang River-park Resort Co.Ltd , 28/1 Moo 6
Wangyang Village , Sriprachan , Suphanburi 72140
Tel 66-3554-8870-2 Fax 66-3554-8869ที่มา : ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คง

ไม่มีความคิดเห็น: