1 ส.ค. 2553

ลานกีฬา - สวนสาธารณะ : สวนจตุจักรที่ตั้ง : ถนนกำแพงเพชร 1 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักรกทม.10900
ขนาดพื้นที่ : 190 ไร่
เวลาทำการ : 04.30 -21.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน : สวนสาธารณะขนาดกลาง หรือ
สวนระดับเขต
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
รถประจำทาง : ถนนพหลโยธิน สาย 3 8 26 27 28 29 34
: 39 44 52 59 63 77 90 96 104 112 134
: 136 138 ปอ.2 3 9 10 12 13 23 38 145
ประชาชนผู้มาใช้บริการ: วันธรรมดา ประมาณ 7,000 คน
วันหยุดราชการ ประมาณ 30,000 คนประวัติความเป็นมา

สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2523
โดยมีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อม
เกล้า ฯ ถวายที่ดิน 100ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
4 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่า"สวนจตุจักร"
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2519


ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน
สวนจตุจักร เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่าง ๆ
พ่อค้า ประชาชนทั้งหลายที่ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่สีเขียว
เพื่อการพักผ่อน และสิ่งแวดล้อม ยังคงมีอนุสรณ์เป็นประจักษ์
พยานแห่งความร่วมมือในครั้งนั้นที่ยังคงตกแต่ง เพิ่มความงาม เป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะ เก่าแก ่คู่เมืองหลวง ได้แก่หอ
นาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ


ณ วันนี้สวนจตุจักร คือสวรรค์ของประชาชนผู้รักสุขภาพใน ย่านมุมเมืองด้านเหนือโดยสามารถเดิน วิ่ง ลัดเลาะเงาไม้ร่มครึ้ม
ตามทางเดินที่จัดไว้ผ่านแวะเวียนชมธรรมชาติในบริเวณ สวนไม้ ในวรรณคดี สวนสมุนไพร แวะทักทายปลาหลากชนิดที่สะพานชมปลา หรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ำ ในสระน้ำกลางสวน รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการออกกำลังกาย ตามฐานต่างๆ ใน "สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นอกจากนั้น ยังศึกษาหาความรู้ ความเพลิดเพลินต่างๆได้ ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟ ในอาคารหอเกียรติภูมิ รถไฟ ซึ่งดูแลรับผิดชอบ โดยชมรมเรารักรถไฟ โดยในอาคารมีการจัดแสดงนิศทรรศการ ประวัติ-ศาสตร์การเดินรถไฟไทยและยาน-ยนต์ เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์
นอกจากนั้นยังมี สวนจราจรเยาวชน ซึ่งเป็นการจัดเส้นทาง จักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ วินัยการจราจรด้วยความเพลิดเพลินกับ บรรยากาศร่มรื่นและสวยงาม ด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ ในสวน

ไม่มีความคิดเห็น: