10 ส.ค. 2553

Top 50 ประเทศที่มีผู้ใช้ Facebook มากสุด

Facebook กับจำนวนสมาชิกที่เกิน 500 ล้านสมาชิกไปไม่นาน ซึ่งสามารถรวมหลายๆ ประเทศเข้าด้วยกันแล้ว แต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไหนมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ ใครมีมากมีน้อย และประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ด้านล่างนี้ Marketing Oops! ได้รวบรวมมาให้แล้วกับ 50 อันดับประเทศที่มีผู้ใช้สูงสุด มาพรอ้มกับจำนวนสมาชิก เปอร์เซ็นต์การเติบโต ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 21 กับจำนวน 4.6 ล้านสมาชิกในวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น: