1 ส.ค. 2553

ลานกีฬา - สวนสาธารณะ : สวนพระนคร

ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520
ขนาดพื้นที่ : 50 ไร่
เวลาทำการ : 05.00 -20.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน : สวนชุมชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
รถประจำทาง : สายพระโขนง-หัวตะเข้ สาย 143 ปอ. 18 ปอ.พ.23
ประชาชนผู้มาใช้บริการ : วันธรรมดา ประมาณ 2,000-2,500 คน / วันหยุดราชการ ประมาณ 3,000-4,000 คน


ประวัติความเป็นมา

สวนพระนคร ระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน เขตลาดกระบัง ต่อมา พ.ศ. 2517 สมัยนายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ได้โอนสวนพระนครมาอยู่ในความดูแล ของกองสวนสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสำนักงานสวนสาธารณะ สภาพเดิมทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ำ สร้างปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝนให้แก่สวนพระนครทุกปี ทำให้การบำรุงรักษาสวนพบอุปสรรคมาก จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ ให้พ้นสภาพปัญหาน้ำท่วม โดยดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 เพื่อพัฒนา เป็นสวนสาธารณะที่สมบูรณ์แบบ เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน ในย่านชานเมืองต่อไป
ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจของสวน

พื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่โล่งของผืนหญ้าเขียวขจี
สบายตา เปิดให้เห็นทิวทัศน์ของท้องฟ้าที่ตัดกับสีเขียวของธรรมชาติ
รอบตัวได้อย่างงดงาม รายล้อมด้วยความร่มรื่นของกลุ่มพรรณไม้ยืน
ต้นขนาดใหญ ่ และกลางสวนมีสระน้ำเลียนแบบธารน้ำธรรมชาติที่
ไหลต่อเนื่องสร้างแนวโค้งที่นุ่มนวลไปตามดงไม้ดอกไม้ประดับหลาก
สี มีทางเดินในเงาไม้น่าเดินเล่นชมธรรมชาติ หรือวิ่งออกกำลังลัด
เลาะไปทั่วสวน และที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตาต่างจากสวน
สาธารณะแห่งอื่นเห็นจะเป็น "สวนไม้ดัด" ซึ่งเป็นการนำแนวคิด
ในการตกแต่งรูปทรงต้นไม้ ศิลปะที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณมาสร้าง
ความน่าสนใจให้สวน โดยดัดทรงพุ่มของต้นข่อยเป็นรูปสัตว์ปลูก
รวมกลุ่มกันดูคล้ายฝูงสัตว์สีเขียวนานาชนิดกำลังเดินเล่นหากินใน
สวน กลายเป็นวัสดุแต่งสวนที่สื่อถึงความมีชีวิตชีวาของฝูงสัตว์ใน
อิริยาบทต่าง ๆ เพิ่มเสน่ห์ให้สวนพระนคร โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ที่ดูจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ "เจ้าฝูงสัตว์ไม้ดัด" กันมาก

สัญลักษณ์ของสวน ติดตั้งกลางสระน้ำ มีน้ำพุประกอบ เพิ่มความน่าสนใจ

ลานอเนกประสงค์ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมตามโอกาส สำคัญ และประชาชนนิยมใช้เป็นลานออกกำลังกาย ประเภท แอโรบิค รำมวยจีน ในเวลาปกติ

ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ให้บริการฝึกสอนและจัด กิจกรรม นันทนาการด้านกีฬาเพื่อเด็ก และ เยาวชนให้บริการ ด้านสถานที่ และ อุปกรณ์กีฬาแก่สมาชิก

สวนหย่อมเกาะลอย สร้างไว้กลางสระน้ำ ตกแต่งเลียนแบบสภาพ ธรรมชาติของเกาะกลางน้ำที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยสลับสีสันสะดุดตา มีศาลาพักผ่อนยื่นไปกลางน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้สวนได้สัมผัสความชุ่มชื่น จาก ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจุดนี้เป็นจุดที่ชมทัศนียภาพได้รอบสวนที่มา : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น: