23 ต.ค. 2550

กฎ 10 ข้อฮาเฮ......

1. อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยาไม่มีลูก แต่ถ้าได้ครูเป็นภรรยาจะได้ทั้งวิชาและลูก
2. รักเมียเสียเพื่อน รักเพื่อนเสียเมีย แต่ถ้ารักเมียเพื่อนจะเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเมีย
3. ผู้ชายนั้นรักจริงแต่เอาเล่น ๆ แต่ผู้หญิงรักเล่น ๆ แต่เอาเป็นผัวจริง ๆ
4. มีความพยายามอยู่ที่ไหน มีความสำเร็จอยู่ที่นั่น แต่ตัณหาอยู่ที่ไหน จะมีความพยายามอยู่ที่นั่น
5. ผู้ชายที่ไอ หรือจามอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าผู้ชายคนนั้นไปไอหรือจามใต้เตียงเมียคนอื่น
6. ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ สูเจ้าจงเลือกไปเฉพาะที่ใด เพราะจะมีแต่รัก และปฏิเสธที่จะไป ที่นั่นจะไปหาทุกข์ทำไม
7. อิทานัง ทุกขังโลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก กาเม มรณัง ทุกขังโลเก กามตายด้านเป็นทุกข์ ( ที่สุด )ในโลก
8. หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น แต่ปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอก
9. เมื่อผู้หญิงแต่งงาน เธอจะสูญเสียทั้งข้างหน้าและข้างหลัง เสียข้างหน้าคือ “ เสียนางสาว กลายเป็นนาง ” เสียข้างหลังคือ “ เสียนามสกุล ”
10. น้องเมียคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของพี่เขย ผู้ที่บังอาจมาจับน้องเมีย คือผู้ที่บ่อนทำลายความหวังอันบรรเจิดจ้าของพี่เขย

ไม่มีความคิดเห็น: