29 ต.ค. 2550

คำคม...ชีวิตการทำงาน

ถ้าคุณเลือกทำงาน คุณจะประสบความสำเร็จ
ถ้าคุณไม่ คุณจะล้มเหลว
ถ้าคุณละเลยงานของคุณ คุณก็จะไม่ชอบมัน
ถ้าคุณมีความสุขกับมัน คุณก็จะทำมันได้ดี
ถ้าคุณร่วมกลุ่มสมัครพรรคพวกกลุ่มเล็กๆ คุณก็จะพอใจกับตัวเอง
ถ้าคุณมีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตา คุณน่าสนใจ
ถ้าคุณนินทา คุณก็จะได้รับการดูถูกใส่ร้ายป้ายสี
ถ้าคุณประพฤติดี คุณจะได้รับความนับถือ
ถ้าคุณเหยียบย่ำภูมิปัญญา ผู้คนก็จะเหยียบย่ำคุณ
ถ้าคุณแสวงหาภูมิปัญญา ผู้คนก็จะเสาะแสวงหาคุณ
ถ้าคุณมีท่าทางเบื่อหน่าย คุณก็จะน่าเบื่อ
ถ้าคุณสำแดงความมีชีวิตชีวา คุณก็จะเป็นคนกระฉับกระเฉง
ถ้าคุณใช้เวลากับการอ่าน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคิดพิจารณา สรรพสิ่งที่สำคัญ คุณก็จะเป็นคนที่มีความรู้มาก
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในโลกนี้ ในขณะที่ก้าวเดินไปในชีวิต คุณต้องสร้างโอกาสของตัวเองขึ้นมา อย่าเป็นคนที่รอให้มีคลื่นลูกที่ 7 พัดพา ตัวเองเข้าไปหาฝั่งที่แห้งสนิท เต็มไปด้วยโอกาสงามจะพบว่า เขาจะต้องรอนานทีเดียว กว่าจะเจอคลื่นลูกที่ 7 นั่น โอกาสจะไม่เดินมาหาคนที่รอคอยโอกาส แต่โอกาสอยู่ที่เราแสวงหามัน!

ไม่มีความคิดเห็น: