22 ต.ค. 2550

ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ และอื่น

อันดับ โรงเรียน จังหวัด
1 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
7 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
8 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
9 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
10 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
12 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
13 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
15 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
16 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
18 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
19 นครสวรรค์ นครสวรรค์
20 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
21 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
22 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
23 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
24 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
25 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
26 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
27 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
28 หอวัง กรุงเทพมหานคร
29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
30 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
31 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
32 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
33 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
35 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
37 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
39 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
40 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
41 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
42 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
43 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
44 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
45 มหาวชิราวุธ สงขลา
46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
47 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
49 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

51 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
52 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
53 อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
54 นารีรัตน์ แพร่
55 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
56 คณะราษฎณบำรุง ยะลา ยะลา
57 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
58 พิริยาลัย แพร่
59 สตรีศรีน่าน น่าน
60 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
61 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
62 นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
64 บูรณะรำลึก ตรัง
65 สิรินธร สุรินทร์
66 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
67 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
68 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
69 จักรคำคณาทร ลำพูน
70 ราชินี กรุงเทพมหานคร
71 พัทลุง พัทลุง
72 เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
73 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
74 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
75 สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
76 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
77 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
78 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
79 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
80 เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี
81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
82 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
83 ระยองวิทยาคม ระยอง
84 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
85 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
86 ศรียาภัย ชุมพร
87 สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
88 สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
89 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
90 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
91 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
92 ชลกันยานุกูล ชลบุรี
93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
94 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
95 แสงทองวิทยา สงขลา
96 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
98 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
99 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
100 ลำปางกัลยาณี ลำปาง

101 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
102 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
103 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
104 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
105 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
106 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
107 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
108 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
109 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
110 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร
111 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
112 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
113 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
114 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
115 นาคประสิทธิ์ นครปฐม
116 ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
117 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
118 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
119 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
120 สตรีนนทบุรี นนทบุรี
121 ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
122 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
123 พิชัยรัตนาคาร ระนอง
124 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
125 นครนายกวิทยาคม นครนายก
126 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
127 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
128 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
129 พะเยาพิทยาคม พะเยา
130 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
131 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
132 ม.อ. วิทยานุสรณ์ สงขลา
133 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
134 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
135 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
136 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
137 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
138 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
139 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
140 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
141 เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ
142 ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
143 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
144 ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
145 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
146 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
147 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี
148 กัลยาณวัตร ขอนแก่น
149 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
150 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

151 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
152 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
153 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
154 ธิดานุเคราะห์ สงขลา
155 กาฬสินธิ์พิทยาสรรค์ กาฬสินธิ์
156 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
157 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
158 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
159 บางประกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
160 เรยีนาเซลีวิทยาลัย เชียงใหม่
161 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
162 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
163 บุญวัฒนา นครราชสีมา
164 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
165 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
166 นารีนุกูล อุบลราชธานี
167 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
168 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
169 เลยพิทยาคม เลย
170 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
171 ศรียานุสรณ์ จันทรบุรี
172 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
173 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
174 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
175 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
176 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
177 นราธิวาส นราธิวาส
178 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
179 วรนารีเฉลิม สงขลา
180 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
181 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
182 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
183 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
184 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
185 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
186 สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
187 สตรีภูเก็ต ภุเก็ต
188 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
189 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
190 สหศึกษา เชียงใหม่
191 ราชินีบูรณะ นครปฐม
192 สงวนหญิง สุพรรณบุรี
193 ตราษตระการคุณ ตราด
194 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
195 ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
196 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
197 วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
198 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
199 วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
200 ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น: