13 ก.ย. 2551

หญิงงมหอยเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

ผลวิจัยเผย กลุ่มอาชีพสตรีที่สุดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด คือ งมหอยแครงในชุมชนนาเกลือ เหตุต้องแช่น้ำสกปรกเวลานาน เสี่ยงติดเชื้ออุ้งเชิงกราน นานวันตกขาว ติดเชื้อและไวรัสเอชพีวีต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก

นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 สถานีอนามัยนาเกลือ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพงมหอยแครง
ในชุมชนนาเกลือ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 8 และ 9 ซึ่งพบว่า อาชีพสตรีงมหอยแครงเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากต้องแช่น้ำสกปรกเป็นเวลานาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานซ้ำๆ ทำให้เกิดการตกขาว ยิ่งมีโอกาสทำให้เชื้อโรคต่างๆ ติดได้ง่าย รวมถึงเชื้อไวรัสเอชพีวี ต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

"แม้ว่ายังไม่มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่า น้ำในวังหอยที่ไม่ไหลเวียนนานกว่า 8 เดือน ที่ถือว่าเป็นน้ำสกปรก เพราะมีขี้หอยสะสมอยู่ สัมพันธ์อย่างไรกับการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก แต่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันว่า หากเกิดการเชื้อซ้ำๆ ในบริเวณอุ้มเชิงกรานย่อมมีโอกาสต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ ดังนั้น แม้สตรีกลุ่มนี้จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ก็พบว่ามีอาการติดเชื้อในช่องคลอดเป็นจำนวนมาก"

นางบุษบงก์ กล่าวว่า ในการสำรวจครั้งนี้ ศึกษาในสตรีที่ประกอบอาชีพที่งมหอยแครงในชุมชนนาเกลืออายุ 35-60 ปี จำนวน 62 ราย จากทั้งหมด 78 คน พบว่า ปกติ 47 ราย มีเชื้อรา 15 ราย พบว่า เมื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่า มีผู้ป่วยอยู่ในระยะ 2 จำนวน 1 ราย และระยะที่ 3 จำนวน 1 ราย โดยที่ผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อนและไม่เคยตรวจคัดกรองด้วย ทางสถานีอนามัยได้ส่งต่อไปรักษามะเร็งปากมดลูกจนหายขาด ที่สำคัญ ยังส่งผลให้สตรีกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกมาก่อนตัดสินใจมาตรวจมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นซึ่งพบว่ามีสตรีในหมู่บ้าน 70 คน ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งได้ให้ความรู้ควบคู่ด้วย

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูล พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพงบหอยแครงเป็นมะเร็งปากมดลูกมากกว่าอาชีพอื่นๆ นอกจากสตรีกลุ่มนี้ จะต้องแช่น้ำเป็นเวลานาน โดยไม่สวมกางเกงใน ตั้งแต่ 05.50-15.00 น.เป็นประจำทุกวัน เพื่อแลกกับค่าแรง 250-300 ต่อวัน และน้ำในวังหอยสกปรกอย่ามากแล้ว สตรีกลุ่มนี้ยังกินยาคุมเป็นเวลานานติดต่อกันอย่างไม่ถูกต้อง โดยกินยาคุมเพื่อไม่ให้เป็นประจำเดือน คือ กินติดต่อกันโดยไม่เว้นระยะ เนื่องจากสตรีที่ประกอบอาชีพนี้มักเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาส จึงต้องการทำงานโดยไม่เว้นวันหยุด เพราะหากหยุดหมายถึงไม่ได้รับเงินค่าจ้างที่จะนำมาใช้ในแต่ละวัน

"ได้แนะนำสตรีกลุ่มนี้ ว่า เมื่อขึ้นจากน้ำกลับบ้านให้รับรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาล้างช่องคลอดกับอวัยวะเพศใช้เพียงน้ำสะอาดและสบู่ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ วางแผนต่อยอดโครงการติดตามผลการเป็นมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มอาชีพดังกล่าวเป็นระยะๆ ต่อไปด้วย พร้อมกันนี้ ขอเตือนผู้ประกอบอาชีพที่มีความจำเป็นในการต้องแช่น้ำนานๆ หรือผู้ที่กินยาคุมติดต่อกันนานๆ รวมถึงผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ควรได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก" นางบุษบงก์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: